​​​

 

 

Mestna stanovanjska hiša Meksika

Mestna stanovanjska hiša Meksika


Datum izida:28.1.2021 23:00:00
Oblikovanje:Robert Žvokelj, DAK
Motiv:Mestna stanovanjska hiša Meksika
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v bloku z 1 znamko
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Okvirno 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Mestna stanovanjska hiša Meksika

<p>​</p><p>&#160;</p><p><strong>Mestna stanovanjska hiša Meksika</strong></p><p><strong>1926−1927, Vladimir Šubic</strong></p><p>&#160;</p><p>Večstanovanjska hiša Meksika je bila zgrajena leta 1927 ob Ahacljevi (danes Njegoševi) cesti, na prostem mestnem zemljišču na obrobju mestnega središča. Načrtoval jo je arhitekt Vladimir Šubic kot eno od prvih mestnih investicij v stanovanjsko gradnjo za občinske nameščence. Zgledoval se je po vzoru sočasne socialne gradnje »rdečega« Dunaja. Kot dunajske občinske stavbe oziroma <em>hofi </em>je tudi Meksika t. i. hiša na dvorišče, večji stanovanjski blok, sestavljen iz štirih traktov, ki oklepajo notranje dvorišče. Po dunajskih stavbah prevzema tudi trdnjavski videz, izčiščenost volumna in vključevanje likovne umetnosti&#58; vhodni portal s kipoma matere in očeta, ki sta delo kiparja Lojzeta Dolinarja, ter poslikava oboka v uvozni veži s prizori iz družinskega življenja, delo slikarja Riharda Jakopiča. </p><p>Šubic je Meksiko načrtoval v večjem obsegu, kot jo poznamo danes. Zastavil je dvodelno stavbo z dvema notranjima dvoriščema. Zgradili so le prvi del, nastavki za dograditev drugega dela pa so vidni še danes. Hiša je imela v pritličju pod arkadami na uličnih vogalih štiri trgovine, v kleti skupno javno kopališče in pralnico, v nadstropjih pa stanovanja različnih velikosti. Najosnovnejše stanovanje je obsegalo zgolj manjšo predsobo s shrambo in straniščem, kuhinjo ter sobo. Kljub skromni zasnovi so stanovanja v Meksiki uvedla velik napredek v stanovanjskem standardu nižjega in srednjega razreda. Postavljena so bila čez celotno širino trakta, tako dvostransko orientirana, dobro osončena in prezračevana ter minimalno higiensko opremljena. </p><p>&#160;</p><p>Dr. Martina Malešič</p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa