​​​

 

 

200. obletnica Ljubljanskega kongresa

200. obletnica Ljubljanskega kongresa


Datum izida:28.1.2021 23:00:00
Oblikovanje:villa creativa
Motiv:200. obletnica Ljubljanskega kongresa
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:Miran Hladnik, Matej Stopar, Blaž Verbič
Pošta:
Poštna številka:

200. obletnica Ljubljanskega kongresa

<p>​</p><p><strong>Ljubljanski kongres</strong></p><p>V glavnem mestu takratne vojvodine Kranjske, jedrne slovenske dežele habsburške monarhije, so se v prvi polovici leta 1821 zbrali ključni akterji mednarodne politike. Ljubljanski kongres svete alianse je sicer formalno zasedal januarja in februarja 1821, a so številni državniki in diplomati bivanje na Kranjskem podaljšali še za več mesecev. Na kongres so poslale svoje predstavnike vse velesile, Avstrijo je kot gostitelj zastopal cesar Franc I., Rusijo pa car Aleksander I. Ključno vlogo na kongresu je imel avstrijski zunanji minister Clemens Metternich, ki je v Ljubljani usklajeval stališča velesil zlasti glede revolucionarnih trenj na Apeninskem polotoku in grškega upora proti osmanskemu imperiju. Resnično je Ljubljana za nekaj mesecev postala središče odločanja o ključnih vprašanjih evropskega miru. Metternichov najtesnejši sodelavec Friedrich Gentz je kongresno Ljubljano zato označil za »dejansko svetlobno točko Evrope«. Kongres svete alianse v Ljubljani je bil največji diplomatski dogodek na slovenskih tleh vse do leta 2008, ko je Republika Slovenija prvič prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije in organizirala vrsto pomembnih diplomatskih srečanj. 200. obletnica ljubljanskega kongresa sovpada z letom, ko bo Slovenija še drugič predsedovala Svetu EU, kar daje izdaji priložnostne znamke Pošte Slovenije v letu 2021 še dodatno težo. </p><p>Prof. dr. Andrej Rahten</p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa