​​​

 

 

Mednarodno leto zdravja rastlin

Mednarodno leto zdravja rastlin


Datum izida:24.9.2020 22:00:00
Oblikovanje:Pavla Bonča
Motiv:Mednarodno leto zdravja rastlin
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v bloku z 1 znamko
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Okvirno 14 : 14
Ilustracija:Pavla Bonča
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Mednarodno leto zdravja rastlin

<p>​</p><p><strong>Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin 2020</strong> </p><p>Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. </p><p>Zdrave rastline so osnovni pogoj za življenje, za delovanje ekosistemov ter za zagotavljanje zadostne in varne hrane. Rastline namreč proizvedejo do 80 odstotkov hrane, ki jo pojemo, in 98 odstotkov kisika, ki ga dihamo. </p><p>Rastlinske bolezni in škodljivci se množijo in širijo na nova področja zaradi podnebnih sprememb, spremenjenih ekosistemov, zmanjšane biološke raznovrstnosti in tudi kot posledica nezadržne rasti mednarodne trgovine in množičnih potovanj, ki so se v zadnjem desetletju potrojila. Uničujejo kmetijske pridelke in gozdove, zmanjšujejo razpoložljivost hrane ter posledično zvišujejo ceno hrane, povzročajo lakoto in zmanjšujejo ekonomsko razvitost nekaterih držav. </p><p>Varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci je učinkovitejše od izvajanja naknadnih ukrepov za njihovo izkoreninjenje, saj je za slednje potrebnega veliko več napora, časa in denarnih sredstev. Zato rastlin ne kupujemo na spletu in jih ne prinašamo domov s potovanj, kajti v njih se lahko skrivajo rastlinske bolezni in škodljivci. Če doma na rastlinah opazimo večja bolezenska znamenja ali karantenske škodljive organizme rastlin, o tem obvestimo pristojne organe. </p><p>Ne pozabimo&#58; »Varujmo rastline, naš vir življenja.« </p><p>Dr. Alenka Zupančič,</p><p>Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano</p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa