​​​

 

 

100 let distribucije elek. energije izmenične napetosti v Mariboru

100 let distribucije elek. energije izmenične napetosti v Mariboru


Datum izida:24.9.2020 22:00:00
Oblikovanje:Marko Prah
Motiv:100 let distribucije elek. energije izmenične napetosti v Mariboru
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:Marko Prah
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

100 let distribucije elek. energije izmenične napetosti v Mariboru

<p>​</p><p>Letos praznujemo sto let, kar se je v Mariboru začela distribucija električne energije izmenične napetosti. </p><p>&#160;</p><p>Daljnovod iz Hidroelektrarne Fala, tedaj največje elektrarne v tem delu Evrope, je bil 2. oktobra 1920 povezan s srednjenapetostnim in nizkonapetostnim omrežjem, ki ga je gradilo Mestno elektriško podjetje. Omrežje je obsegalo nadzemne vode, kablovode in transformatorske postaje. Na znamki je ena prvih tedanjih transformatorskih postaj, ki obnovljena še danes oskrbuje uporabnike z električno energijo. </p><p>&#160;</p><p>Začetek elektrodistribucije predstavlja tehnološki preboj in podlago za vzpon gospodarstva in blaginjo prebivalstva. Občani, podjetniki, mestni veljaki so začeli drzno in napredno razmišljati o življenju in razvoju mesta Maribor in širše pokrajine.</p><p>&#160;</p><p>Distribuirana električna energija izmenične napetosti je mestu in pokrajini omogočila razvoj javne razsvetljave, oskrbo stavb z električno energijo za vsakodnevne namene, v delavnicah in obratih pa uporabo električne energije kot primarni proizvodni vir. </p><p>&#160;</p><p>Električna energija kot ena najžlahtnejših oblik energije je pomemben razvojni vektor tudi v 21. stoletju. Vsa električna vozila, toplotne črpalke, računalniki, telekomunikacijske naprave in male elektrarne, naprave v gospodinjstvih, družbenih sistemih in v gospodarstvu se priključujejo na elektrodistribucijsko omrežje. </p><p>&#160;</p><p>V novi dobi elektrifikacije, decentralizacije in digitalizacije predstavlja elektrodistribucija infrastrukturo trajnostnega razvoja in prehoda v nizkoogljično družbo.</p><p>&#160;</p><p>Mag. Boris Sovič,</p><p>predsednik uprave Elektra Maribor</p><p>&#160;</p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa