​​​

 

 

Slovenski kozolci

Slovenski kozolci


Datum izida:30.5.2019 22:00:00
Oblikovanje:Marko Prah
Motiv:Poljanska dolina, Dolenjska, Bohinj, Osrednja Slovenija, Zasavje
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v mali poli po 10 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:Janez Kovačič
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Slovenski kozolci

<p><strong>Še zadnji pričevalci tesarskega znanja, oblik in funkcij</strong></p><p>Kadar govorimo o slovenskih posebnostih in simbolih, pogosto navajamo tudi kozolce, značilne lesene naprave in stavbe za sušenje ter shranjevanje sena in snopov žit, tudi koruze in nekaterih drugih pridelkov. V dolgoletnem razvoju se je na delu slovenskega ozemlja razvilo več tipoloških inačic, od enostavnega, stegnjenega kozolca brez strehe ali s streho do kozolca s pristreškom ali <em>plaščem, </em>dvojnega kozolca, kozolca <em>na kozla </em>in dvojnega vezanega kozolca ali <em>toplarja. </em>Osnovnih tipov je okoli deset, izpeljav pa je nešteto. Številna so tudi&#160; narečna poimenovanja tako kozolcev kot njihovih sestavnih delov. Prav v slednjih je ohranjeno mojstrstvo tesarskega znanja in tehnoloških rešitev, ki so ustvarile prave mojstrovine. Večji dvojni kozolci ali <em>toplarji</em>, ki so domnevno mlajšega nastanka od druge polovice 17. stoletja, so že prave stavbe, ki po svoji kvadraturi pogosto presegajo površino kmečkih stanovanjskih hiš. Najstarejše slikovno pričevanje o enojnem kozolcu je v topografiji Matevža Meriana iz leta 1649. Ob koncu 17. stoletja je Janez Vajkard Valvasor kozolec opisal in v delu Slava vojvodine Kranjske iz leta 1689 objavil bakrorez s prikazom zlaganja snopja v kozolec. O starosti kozolcev je bilo veliko ugibanj. Po najnovejših raziskavah, ki so podkrepljene z ustreznimi pisnimi in slikovnimi viri, naj bi kozolci nastali šele v 16. Stoletju, in sicer v Ziljski dolini ter na delu Gorenjskega. Najstarejše do sedaj znano pisno pričevanje je prav iz Ziljske doline, in sicer iz leta 1558. Za uveljavitev kozolca in njegovo razširitev v osrednjo Slovenijo in na Dolenjsko je bilo značilno 17. stoletje, množično pa so jih začeli postavljati v številnih tipoloških različicah šele v 19.stoletju. Takrat dokončno postanejo značilnost slovenske pokrajine. Ozemlje s kozolci je bilo na celotnem območju Gorenjskega, v osrednji Sloveniji, Zasavju in Posavju, prek Loškega ozemlja na Tolminskem, na celotnem Dolenjskem in Štajerskem do Slovenske Bistrice.<br></p><p>Pošta Slovenije izdaja pet znamk z izbranimi kozolci iz <strong>Zasavja</strong> (kozolec s plaščem), <strong>Poljanske doline</strong> (dvojni kozolec ali toplar in enojni s kamnitimi, zidanimi stebri), <strong>Osrednje Slovenije</strong> (enojni kozolec z več razdelki med stebri ali <em>okni</em>), <strong>Dolenjske</strong> (mogočen dvojni kozolec ali <em>toplar</em>) in <strong>Studorja v Bohinju</strong> (značilna studorska dvojna kozolca ali <em>stoga</em>). Avtor izvrstnih likovnih upodobitev je akademski slikar Janez Kovačič. <br></p><p>To je le izbor iz velike palete ustvarjalnosti, ki je imela svoje središče na delu slovenskega ozemlja, čeprav kozolcem podobnim napravam lahko sledimo tudi ponekod po Evropi. Danes kozolci propadajo, saj stara kmečka modrost pravi, da je <em>kozolec najlepši takrat, kadar je poln!</em> Zlasti dvojne kozolce, ki še kljubujejo času, pogosto uporabljajo kot garaže za poljedelske stroje in osebne avtomobile, tudi za odlaganje neuporabnih predmetov, ki bi bolj sodili na uradna smetišča. Velike tehnološke spremembe v kmetijstvu in sodobni načini spravila sena s siliranjem ali baliranjem so botrovali propadu kozolcev. Njihovo ´umiranje´ spreminja tudi kulturo krajine, le nekateri izjemni, strokovno izbrani primeri se ohranjajo kot zavarovana, nepremična kulturna dediščina.<br></p><p>Prof. dr. Janez Bogataj&#160;<br></p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa