​​​

 

 

Fosilni sesalci Slovenije - antrakoterij

Fosilni sesalci Slovenije - antrakoterij


Datum izida:21.3.2019 23:00:00
Oblikovanje:Edi Berk
Motiv:Antrakoterij
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Fosilni sesalci Slovenije - antrakoterij

V nekdanjih zasavskih premogovnikih so rudarji pogosto izkopali različne fosilne ostanke. Med njimi so gotovo izstopali ostanki večjih sesalcev, kot je bil antrakoterij. Rodovno ime teh sesalcev je v prostem prevodu kar »zver iz premoga«. Iz odprtih kopov in jam pri Hrastniku, Trbovljah in Zagorju ob Savi že iz sredine 19. stoletja poročajo o odkritjih ostankov antrakoterijev. Takratni paleontologi so jih uvrstili v vrsto Anthracoterium magnum in edino lokalno najdbo v vrsto Anthracoterium illyricum. <br> <br>Pogosto so bili njihovi ostanki močno poškodovani in zdrobljeni, običajno pa so se najbolje ohranili zgolj zobje. Mnogi njihovi ostanki so danes shranjeni v različnih paleontoloških zbirkah v Avstriji, medtem ko jih slovenske zbirke hranijo le malo. <br> <br>Življenjski prostor antrakoterijev so bili obsežni gozdovi in obrobja močvirij, ki so se pred približno 25 milijoni let (pozni oligocen) razprostirala na območju današnje osrednje in vzhodne Slovenije. Prehranjevali so se z drevesnimi listi in različnimi močvirskimi rastlinami, saj raziskave kažejo, da so verjetno veliko časa preživeli tudi v vodi. Živali so zrasle v dolžino dveh metrov in dosegle težo 250 kg. Antrakoteriji sodijo med staro skupino sesalcev, katere predniki so prebivali v Aziji in ki so v oligocenu poselili tudi Evropo. Njihove kosti in zobe so izkopali še v drugih evropskih najdiščih od Italije, Švice do Nemčije. Antrakoteriji (rod Anthracotherium) so v Evropi izumrli le nekaj milijonov let po odložitvi premogove plasti v Zasavju. <br> <br> <br>Mag. Matija Križnar, paleontolog, višji kustos<br>Prirodoslovni muzej Slovenije

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa