​​​

 

 

Svetovni dan voda – blok

Svetovni dan voda – blok


Datum izida:21.3.2019 23:00:00
Oblikovanje:Edi Berk
Motiv:Svetovni dan voda
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v bloku z 1 znamko
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Okvirno 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Svetovni dan voda – blok

Voda je osrednja nit tapiserije življenja. Je odlično hladilo, topilo, razredčilo, mazivo, hranilo in transportni medij. Brez vode ni industrije, prometa, energetike, turizma niti oskrbe prebivalstva s pijačo in hrano. Naravna lepota vodnih teles pa tudi zvišuje kakovost našega življenja. Vendar je v zadnjem stoletju vode pogosto premalo, preveč ali pa je ta vse bolj onesnažena. Sladke vode ni v izobilju in se pri pretirani rabi ne more več sproti obnavljati. Le vsak sedmi zemljan živi v relativnem obilju vode, na srečo tudi še v Sloveniji. A zaradi podnebnih sprememb bo pomanjkanje vode še večje, zlasti v Sredozemlju. Že danes moramo razmisliti, kje bomo gradili nova vodna zajetja. Ohraniti moramo tudi kakovost podtalnice in izkoristiti možnosti pri ponovni uporabi odpadne vode. Ob količini vode je pomembna tudi njena kakovost. Kmetijstvo, industrija, nastajanje odpadkov, izpusti iz čistilnih naprav in promet puščajo svoj pečat z onesnaženjem voda. V vodah končajo hranila, pesticidi, mikroorganizmi, industrijske kemikalije, kovine ter farmacevtski proizvodi. Vode pa je včasih ob poplavah tudi preveč. Poplave so naraven pojav in najpogostejša naravna nesreča. K njim prispevajo tudi človekovi posegi v naravo. Graditev objektov in preurejanje površin spreminjajo odtekanje vode in sposobnost zadrževanja vode je zmanjšana. Podnebne spremembe pa večajo jakost nalivov in povečujejo verjetnost za nastanek povodnji. Težave s premalo in preveč vode in njenim onesnaženjem jasno kažejo na potrebo po trajnostnem gospodarjenju z vodami. Preprečiti moramo čezmerno izkoriščanje vodnih virov in ohraniti zdrave vodne ekosisteme. Za to je nujen sistemski pristop, modro upravljanje vodnih virov in zmanjševanje pritiskov zaradi kmetijstva, energetike, prometa in drugih sektorjev.<br>&#160;<br>&#160; <br>Dr. Lučka Kajfež Bogataj<br>Biotehniška fakulteta Ljubljana

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa