​​​

 

 

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije


Datum izida:8.11.2018 23:00:00
Oblikovanje:Zlatko Drčar
Motiv:Obnovljivi viri energije
Tisk:Zrinski d.d., Čakovec, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk
Papir:100 g/m2 samolepilni papir
Velikost:
Zobčanje:Valoviti izsek
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Obnovljivi viri energije

<p>​<span style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">Naš življenski slog zahteva skoraj trikrat več energije, kot so jo potrebovale generacije očetov in dedov. Današnja energetika še vedno temelji na rabi fosilnih goriv. Posledica so izpusti žveplovih spojin, raznih delcev in ogljikovega dioksida v ozračje. Izpusti povzročajo podnebne spremembe, onesnažen zrak in tudi probleme z vodo. Zato je nujno, da se preusmerimo k obnovljivim virom energije. Nove tehnologije omogočajo, da lahko že relativno poceni pridobimo energijo ne le iz hidroelektrarn in biomase, temveč tudi iz vetra ter sonca, in geotermalno energijo. </font></span></p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa