​​​

 

 

Čist zrak

Čist zrak


Datum izida:8.11.2018 23:00:00
Oblikovanje:Zlatko Drčar
Motiv:Čist zrak
Tisk:Zrinski d.d., Čakovec, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 50 znamk
Papir:100 g/m2 samolepilni papir
Velikost:
Zobčanje:Valoviti izsek
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Čist zrak

<p>​<span style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;"><font color="#000000">V enem dnevu zrak vdihnemo štirindvajsettisočkrat. A zrak, ki ga dihamo danes, ni več čist. Naši izpusti plinov in trdnih delcev v zraku močno povečajo vsebnost žveplovega dioksida, oglikovega monoksida, dušikovih oksidov, hlapljivih organskih snovi in svinca. Iz nekaterih od teh se tvori v zraku še bolj škodljiv prizemni ozon. Onesnažen zrak pričakovano življenjsko dobo skrajšuje za skoraj eno leto ter slabo vpliva na razvoj otrok. Zato so nujni ukrepi za omejitev prometa, za boljše izgorevanje v industriji in pri ogrevanju ter za uvajanje moderne industrijske tehnologije.</font></span></p>