​​​

 

 

Živalstvo - domače živali (blok)

Živalstvo - domače živali (blok)


Datum izida:27.9.2018 22:00:00
Oblikovanje:Zlatko Drčar
Motiv:Drežniška koza
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v bloku z 1 znamko
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Okvirno 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Živalstvo - domače živali (blok)

<p><strong>Drežniška koza</strong></p><p>Drežniška koza je edina slovenska avtohtona pasma koz, ki je dobila ime po vasi Drežnica. Razširjena je na območju Bovca in Drežnice. Pasma je kritično ogrožena, zato je glavni rejski cilj povečevanje populacije in preprečevanje parjenja v sorodstvu.</p><p>Koze drežniške pasme so izrazito pašne živali in zelo primerne za ekstenzivne pogoje reje. Poznamo dva tipa drežniških koz&#58; na območju Bovca redijo živali v mlečnem tipu. V določenem razmerju iz surovega, polnomastnega kozjega, ovčjega in kravjega mleka izdelujejo značilen &quot;bovški sir&quot;. Na območju Drežnice redijo živali v mesnem tipu. Koze pasejo na planini od zgodnje pomladi do začetka zime in jih redijo izključno za prirejo mesa kozličev. Obarvanost drežniških koz je zelo raznolika, živali s črno in črnorjavo barvo dlake prevladujejo v polovici populacije. Ostale barve so rumenorjava, črna z belimi lisami na glavi in/ali trupu, rjava in siva. Za kozle in nekatere koze so značilni močno razvita brada in zvončki na vratu. Rogovi pri kozlih so veličastni, saj lahko dosežejo tudi en meter v dolžino. Rogatih je tudi večina koz.</p><p>&#160;</p><p>Javna služba nalog genske banke v živinoreji</p><p>Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko</p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa