​​​

 

 

Turizem - Koper

Turizem - Koper


Datum izida:22.3.2018 23:00:00
Oblikovanje:Inga Bau
Motiv:Koper/Capodistria
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:Tadej Bernik
Pošta:
Poštna številka:

Turizem - Koper

<p><strong>Kultura in turizem v turistični mreži EDEN</strong></p><p>Leta 2007 se je v Evropski uniji začela oblikovati mreža EDEN – European Destinations of Excellency (Evropske destinacije odličnosti), katere namen je povezati vse tiste kraje in okolja v Evropi, ki svoja turistična prizadevanja dosledno usklajujejo z vzdržnimi (trajnostnimi) okoljskimi, kulturnimi in&#160; družbenimi vsebinami ter niso preobremenjena s čezmernim turističnim obiskom. V ta namen potekajo v posameznih evropskih državah vsaki dve leti izbori za finalistke in zmagovalne destinacije, vedno na določeno tematiko. Slovenija zelo uspešno sodeluje v tem tekmovanju in oblikovanju mreže od leta 2008. Na tem mestu naj omenimo, da je Slovenija edina država v Evropi, ki svoje zmagovalne destinacije predstavlja na znamkah. </p><p>Leta 2017 je bila tematika tekmovanja ˝Kultura in turizem˝ – torej poudarek na enem temeljnih motivov siceršnjega turističnega prizadevanja v svetu, saj sta kultura s kulturno dediščino in gastronomija s kulinariko vodilna motiva potujočega človeštva. Zmagovalna EDEN-destinacija v Sloveniji je bil Koper, ki odlično združuje paleto različnih kulturnih vsebin, dejavnosti in ustanov v kakovostno turistično ponudbo. Poleg zmagovalnega Kopra so se med finalistke tekmovanja uvrstile še Slovenske Konjice, Kras, Radovljica in Ptuj. Svečana razglasitev zmagovalnih destinacij poteka v Bruslju. Zmagovalne destinacije in finalistke vseh dosedanjih tekmovanj v Sloveniji se tudi medsebojno povezujejo, predvsem na področjih skupne promocije in izmenjave izkušenj.</p><p>&#160;</p><p>Prof. dr. Janez Bogataj</p>