​​​

 

 

Arhitektura na Slovenskem - prenova Magistrata

Arhitektura na Slovenskem - prenova Magistrata


Datum izida:26.1.2017 23:00:00
Oblikovanje:Robert Žvokelj, DAK
Motiv:Magistrat
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v bloku z 1 znamko
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Okvirno 14 : 14
Ilustracija:Robert Žvokelj, DAK
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Arhitektura na Slovenskem - prenova Magistrata

<p>​<strong>Carlo Martinuzzi, prenova Magistrata</strong><br></p><p>Carlo Martinuzzi (rojen ok. 1673 v Čedadu (?), umrl 1726 v<br>Kopru) je bil vodilni arhitekt na Kranjskem v zgodnjem 18.<br>stoletju in od leta 1710 naprej tudi deželni stavbni mojster.<br>Poleg Magistrata sta njegovi najpomembnejši ljubljanski<br>deli veliko poslopje Semenišča in uršulinska cerkev. Izven<br>prestolnice je naredil še nekaj dvorcev, npr. Logatec, Hošperk<br>pri Planini, Groblje in Zalog pri Moravčah (slednja sta bila v<br>20. stoletju podrta), njegov ugled pa je segel tudi čez meje<br>Kranjske, celo v beneške dežele. Zaupali so mu med drugim<br>gradnjo kapucinskega samostana v Karlobagu in lazareta<br>v Trstu, umrl pa je v Kopru zaradi nesreče na gradbišču<br>samostanske cerkve klaris.<br></p><p>Ko se je leta 1717 ljubljanska mestna oblast odločila za<br>temeljito prenovo Mestne hiše oz. Magistrata, je izdelavo<br>načrta in modela zaupala prav Martinuzziju. Po začetku<br>gradnje je sicer prišlo do nesoglasij zaradi zavitega<br>notranjega stopnišča, ki ga je nato poenostavil kar zidar<br>Gregor Maček starejši (rojen 1664 v Ljubljani, umrl 1725 v<br>Ljubljani). V zgodovini slovenske arhitekture je zato Gregor<br>Maček dolgo veljal za arhitekta Magistrata, Martinuzzijeve<br>zasluge imel ne le za podobo baročne Mestne hiše, temveč<br>za arhitekturo baročne Ljubljane in Kranjske nasploh, pa so<br>utonile v pozabo.<br></p><p>&#160;</p><p>Matej Klemenčič</p>