​​​

 

 

Naravni parki Slovenije - Strunjan

Naravni parki Slovenije - Strunjan


Datum izida:29.9.2016 22:00:00
Oblikovanje:villa creativa d.o.o.
Motiv:Krajinski park Strunjan
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v bloku z 1 znamko
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA
Velikost:
Zobčanje:Okvirno 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:Iztok Škornik
Pošta:
Poštna številka:RMS GUM, 102 g/m2

Naravni parki Slovenije - Strunjan

<p>​Krajinski park Strunjan je zaradi svoje edinstvene povezanosti morja, obale in njenega zaledja ter ljudi z njihovo stoletno dediščino dragocen košček jadranske obale. Ugodna morska klima in lega Strunjanskega polotoka v zavetrju pred burjo je botrovala raznolikosti naravnih danosti. Človek jih je s pridom izkoristil in v sožitju z naravo oblikoval značilno krajino z razloženim naseljem in terasami, podprtimi s suhozidi. Kmetovanje in pridelava različnih vrst kultur, priobalno ribištvo in rokodelsko solinarstvo omogočajo ohranitev življenjske pestrosti. Še danes aktivne Strunjanske soline in laguna Stjuža kot ostanek nekdanje ribogojnice predstavljata območje slanega mokrišča. Ta sodijo med najbolj ogrožene ekosisteme na Zemlji, zaradi česar so ogrožene tudi vse vrste organizmov, ki tu prebivajo. </p><p><br>Kot edino širše zavarovano območje v Sloveniji, katerega del je tudi morje, se Krajinski park Strunjan ponaša tudi z najdaljšim odsekom naravne obale v Tržaškem zalivu. Nad njo se vzpenjajo strme stene flišnega klifa, ki jih ponekod tudi do morja prerašča submediteranski listopadni gozd. Izredna pestrost življenjskih okolij in njihova ohranjenost sta vzrok veliki biotski raznolikosti, ki jo lahko s pravilnim odnosom do narave skupaj z vami pomagamo ohraniti. </p><p><br>Javni zavod Krajinski park Strunjan </p>