​​​

 

 

200. obletnica ustanovitve Ilirskega kraljestva

200. obletnica ustanovitve Ilirskega kraljestva

0 €
Datum izida:26.5.2016 22:00:00
Oblikovanje:Edi Berk
Motiv:200. obletnica ustanovitve Ilirskega kraljestva
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

200. obletnica ustanovitve Ilirskega kraljestva

<p>Ilirsko kraljestvo je bilo pomembna državna tvorba, ki je<br>nastala leta 1816 po propadu Ilirskih provinc kot prehodna<br>upravna oblika do nove upravne ureditve Avstrijskega<br>cesarstva. Ilirsko kraljestvo je bilo sestavljeno iz Kranjske,<br>Koroške, Goriške, Trsta in Istre. V proces oblikovanja<br>Ilirskega kraljestva, ki je bilo sicer razdeljeno na dva<br>gubernija s središčema v Trstu in Ljubljani, sta se dejavno<br>vključila tudi slovenski slavist Jernej Kopitar in mecen<br>baron Žiga Zois, ki sta tesno sodelovala s kanclerjem<br>Klemensom Wenzlom von Metternichom. Odločitev<br>tedanjega avstrijskega cesarja Franca I. sicer ni bila skladna<br>z načrti Metternicha, da bi utrdil posamezne deželne<br>avtonomije, temveč je bila rešitev usmerjena v centralizacijo<br>cesarstva, kljub temu pa je državna tvorba pomembna za<br>upravno ureditev dela slovenskih dežel po Napoleonovih<br>vojnah in Ilirskih provincah, z vidika cerkvene ureditve pa je<br>pomembno poudariti tudi, da je v času Ilirskega kraljestva<br>goriški nadškof postal metropolit Ilirije.</p><p>&#160;</p><p><br>Petra Svoljšak, dr. zgodovine</p>