​​​

 

 

Collecta

Collecta

0 €
Datum izida:24.3.2016 23:00:00
Oblikovanje:villa creativa
Motiv:10-letnica Collecte
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v bloku z 1 znamko
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Okvirno 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Collecta

<p>V sodobnem svetu se zbiralci najrazličnejših stvari organizirajo v društva, izdajajo strokovno literaturo, se srečujejo na sejmih in spoznavajo nove zbiratelje. Na sejmih si izmenjujejo predmete, dopolnjujejo svoje zbirke in bogatijo zbirateljske izkušnje.</p><p>&#160;</p><p>Zbirateljstvo sodi med najstarejše človekove dejavnosti. Številni muzeji so nastali s pomočjo zbiralcev in tako uspeli ohraniti vsaj delček kulturne in zgodovinske dediščine. Collecta je pred desetimi leti zapolnila sejemsko praznino v tem delu Evrope. Sejem je nastal na pobudo filatelistov, tudi numizmatikov, zbiralcev razglednic, kamenin, starih listin in knjig. Razširil pa se je tudi na druge zbirateljske tematike.</p><p>&#160;</p><p>Posebnost Collecte je ob bogati ponudbi sejmarjev še zanimiva razstava predmetov, ki jih ljudje zbirajo. Je verjetno edini sejem, ki ureja svojo sejemsko filatelistično zbirko, medtem ko sejem z žigi Pošta Slovenije spremlja že devet let. Ob 10. obletnici sejma pa mu je Pošta Slovenije naklonila še blok z eno znamko. Vemo, da je filatelija edini konjiček, v katerem lahko tudi tekmujemo doma in na tujem, kar je še posebej privlačno za mladino. Tej so posvečeni zanimivi sejemski programi. Programski odbor sejma si prizadeva za dodano vrednost zbirateljstva in zbiratelja usmerja, mu ponuja nova znanja in ga loči od kramarja. Zato so na vsakem sejmu na voljo razne oblike izobraževanja, dražbe, vodene razstave … Posebna obogatitev sejma pa je predstavitev novih filatelističnih izdelkov Pošte Slovenije. V času Collecte se je izoblikovala določena skupina rednih obiskovalcev, pravih zbiralcev, ki obiščejo sejem s točno določenim ciljem. Pojavljajo se tudi novi zbiralci, ki jih zanimajo podrobnosti glede njihovih zbirk. Tem so na voljo strokovnjaki, ki pomagajo pri vrednotenju predmetov ali zbirk. Sejem je zanimiv za zbiratelje in trgovce.</p><p>&#160;</p><p>Tone Simončič</p>