​​​

 

 

130. obletnica rojstva treh umetnostnih zgodovinarjev

130. obletnica rojstva treh umetnostnih zgodovinarjev

0 €
Datum izida:24.3.2016 23:00:00
Oblikovanje:Edi Berk
Motiv:Izidor Cankar, Vojeslav Mole, France Stele
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

130. obletnica rojstva treh umetnostnih zgodovinarjev

<p>Letos mineva 130 let od rojstva treh slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Franceta Steleta (*21. 2. 1886, Tunjice, †10. 8. 1972, Ljubljana), Izidorja Cankarja (*22. 4. 1886, Šid, Vojvodina, †22. 9. 1958, Ljubljana) in Vojeslava Moleta (*14. 12. 1886, Kanal, †5. 12. 1973, Eugene, Oregon), ki so s svojim delovanjem odločilno oblikovali stroko vse od njene institucionalizacije v drugem desetletju 20. stoletja in zanjo prispevali tudi temeljna besedila. </p><p>&#160; </p><p>Njihove poti so se srečale na Dunaju, kjer je leta 1912 nastala znamenita fotografija »velike trojice« slovenske umetnostne zgodovine; to je bilo v letu, ko sta Stele in Mole na tamkajšnji univerzi doktorirala. Mole je študiral v habsburški prestolnici od 1906, Stele od 1907, Cankar pa se jima je po študiju v Louvainu, Bruslju in Gradcu pridružil 1911 in doktoriral decembra 1913. V tem letu je Stele že nastopil službo deželnega konservatorja za Kranjsko in postavil temelje spomeniškemu varstvu, kasneje pa kot profesor vzgojil vodilne predstavnike mlajše generacije. Cankar je postal prvi predavatelj umetnostne zgodovine na novoustanovljeni ljubljanski univerzi, a se je leta 1936 posvetil diplomatski karieri. Mole je bil v dvajsetih letih Cankarjev, med drugo svetovno vojno pa Steletov kolega na ljubljanski univerzi, sicer pa profesor v Krakovu, kjer se je posvečal predvsem slovanski in bizantinski umetnosti. </p><p>&#160; </p><p>Dr. Barbara Murovec, <br>Umetnostnozgodovinski inštitut <br>Franceta Steleta ZRC SAZU </p>