​​​

 

 

Voščilna znamka - ljubezensko pismo s pisalom

Voščilna znamka - ljubezensko pismo s pisalom

0 €
Datum izida:28.1.2016 23:00:00
Oblikovanje:Zlatko Drčar
Motiv:Ljubezensko pismo s pisalom
Tisk:Joh. Enschedé Stamps, Nizozemska
Izvedba:Štiribarvni ofset v mali poli po 10 znamk
Papir:Tullis Russell, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto
Ilustracija:Zlatko Drčar
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Voščilna znamka - ljubezensko pismo s pisalom

Ljubezenska čustva se izražajo tudi z ljubezenskimi pismi. V sodobnem svetu računalnikov in medmrežja dobiva ta oblika medspolne komunikacije popolnoma nove oblike, načine in razsežnosti. <p>&#160;</p>Opraviti imamo s pojavom, ki ima verjetno še večje razsežnosti od klasičnega pisanja ljubezenskih pisem, kar je bilo navsezadnje povezano s stopnjo pismenosti, smislom za pisno izražanje ljubezenskih čustev, občutkom za oblikovanje primernega besedila. Ljubezensko pismo je bilo po pravilu napisano ročno, s peresnikom in črnilom. Ljubezenska pisma niso bila le neka hitra sporočila, ampak globoko premišljeni stavki, lahko tudi v pesemski obliki, vsekakor pa napisani s skrbno izbranim besediščem in kar najlepšo pisavo. Nepismenost ali slabo obvladovanje pisave in ljubezenskih vsebin je vplivalo na nastanek posebne uslužnostne dejavnosti, ko so nadarjeni posamezniki pisali ljubezenska pisma za fante in dekleta, moške in ženske. Izhajale so celo knjige in priročniki, ki so prinašali vsebinske zasnove za ljubezenska pisma, in sicer kot pomoč avtorjem ali avtoricam pri sestavljanuju in izražanju ljubezenskih čustev. <p>&#160;</p>Ljubezenska pisma so (bila) torej veliko več kot le ubesedeno izražanje naklonjenosti do določene osebe. Pomenijo odlične primere medosebne komunikacije, tudi različne stopnje literarne ustvarjalnosti in smisla za vizualno oblikovanje besedila, ki je bilo v nekaterih primerih opremljeno tudi z ilustracijami ljubezenske ikonografske simbolike. <p>&#160;</p>Prof. dr. Janez Bogataj