​​​

 

 

Mednarodno leto tal 2015

Mednarodno leto tal 2015

0 €
Datum izida:28.5.2015 22:00:00
Oblikovanje:villa creativa
Motiv:Mednarodno leto tal
Tisk:SIA Baltijas Banknote, Latvija
Izvedba:Štiribarvni ofset v bloku z eno znamko
Papir:Chancellor litho PVA gum FSC, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Okvirno 13 1 : 13 1
Ilustracija:
Fotografija:Borut Vrščaj
Pošta:
Poštna številka:

Mednarodno leto tal 2015

Tri bistvene stvari, ki omogočajo naše bivanje na kopnem, so zrak, voda in zemlja oz. tla. Brez zraka živimo nekaj minut in brez vode nekaj dni. Da bi brez tal živeli le nekaj tednov, pa je manj znano. Prostor, od katerega živimo, pa naj bodo to polja, gozdovi, travniki, parki, planine ali mesta, ni gola kamnina. Tla so tista, ki s svojo rodovitnostjo in lastnostmi omogočajo pestrost življenjskih oblik. Tla navadno povezujemo s kmetijstvom, vendar je pridelava hrane le manjši del tistega, kar omogočajo. Opravljajo še nujne okoljske storitve in procese, brez katerih ni življenja na kopnem. Omogočajo kroženje hranil, čistijo vode, razgrajujejo onesnažila, vežejo toplogredni CO2, so življenjski prostor raznolikim organizmom, ki so, med drugim, tudi vir zdravil.<br>Pomena tal za naš obstoj se v vsakdanjem življenju premalo zavedamo. S prekomerno rabo in slabim ravnanjem jih ogrožamo. Zakisanje, zaslanjenje, sušnost, erozije in pozidave močno zmanjšujejo obseg in kakovost dobrih tal. Hitra rast svetovnega prebivalstva povečuje potrebe po hrani in zdravem okolju. Zato moramo prepoznati pomen tal, jih varovati in trajnostno upravljati. Tudi v Sloveniji. Zase in za zanamce. Da bi se tega zavedali, so Združeni narodi razglasili leto 2015 za mednarodno leto tal in vsak 5. december za svetovni dan tal.<br>Dr. Borut Vrščaj