​​​

 

 

Rastlinstvo - Bleda kukavica, opičja kukavica, pikastocvetna kukavica

Rastlinstvo - Bleda kukavica, opičja kukavica, pikastocvetna kukavica

0 €
Datum izida:26.3.2015 23:00:00
Oblikovanje:Marija Nabernik
Motiv:Bleda kukavica, opičja kukavica, pikastocvetna kukavica
Tisk:SIA Baltijas Banknote, Latvija
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Chancellor litho PVA gum FSC, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 13 1/4 : 13 1/4
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Rastlinstvo - Bleda kukavica, opičja kukavica, pikastocvetna kukavica

<p><strong>Bleda kukavica (Orchis pallens) <br></strong>Tudi naše evropske kukavice sodijo med orhideje&#58; le poglejmo <br>njihove drobne cvetove pobliže in videli bomo, da so njihovi <br>cvetovi zgrajeni »po istem kopitu« kot cvetovi tropskih <br>lepotic. Ta kukavica uspeva po vsej Sloveniji, a ni prav pogosta. <br>Najraje ima senčna, polsuha mesta, zato uspeva v senci redkih <br>(presvetljenih), predvsem listnatih gozdov, na gozdnih robovih <br>in tudi na zasenčenih travnikih, najraje na apnencu. Za kukavice <br>ima nevpadljivo bledo rumeno barvo – od tod ime »bleda«. Za <br>razliko od sorodnih vrst nima lis niti na cvetovih niti na listih, ki <br>so svetlo zeleni, podolgovati in jajčaste oblike. Cveti aprila in <br>maja, najpogosteje v osrednji Sloveniji, na južnem Primorskem <br>in na Štajerskem (v Pomurju je ni) pa je redka. </p><p>&#160;</p><p><strong>Opičja kukavica (Orchis simia) <br></strong>Opičja kukavica uspeva v Sloveniji le v submediteranskem <br>območju, najpogosteje v slovenski Istri, pa še tam je redka. <br>Uspeva na sončnih legah suhih travnikov in redkih hrastovih <br>gozdičev. Njeno latinsko vrstno ime »simia« se nanaša na »opico«, <br>saj osrednji list v cvetu, medena ustna, na katerem pristajajo <br>žuželke, ki oprašijo cvet, po obliki spominja na opico. Za razliko <br>od ostalih, pri nas samoniklih kukavicah, se pri tej vrsti cvetovi <br>začnejo odpirati najprej na vrhu socvetja in ne na spodnjem <br>delu. Opičja kukavica je redka, saj se v slovenski Istri (podobno <br>je v Goriških Brdih) njena rastišča – suhi negnojeni travniki – <br>zaraščajo ali pa so jih spremenili v intenzivne kmetijske površine.<br><strong>&#160;<br>Pikastocvetna kukavica (Orchis ustulata)<br></strong>Pikastocvetna kukavica uspeva po celi Sloveniji in niti ni redka. Njena rastišča so suhi travniki, predvsem na apnencu, uspeva pa tudi na gozdnih robovih in redkih gozdičih, srečamo jo celo na dognojevanih travnikih. Vrsta uspeva tudi v sredogorju do nadmorskih višin 1800 m. Njen osrednji cvetni list – medena ustna – je pikast; od tod ime. Ker pa je njeno socvetje na vrhu temno, kot bi bilo ožgano, ji ponekod pravijo tudi ogorelček. Novejša dognanja v sistematiki so pripeljala do tega, da jo nekateri uvrščajo v drug rod kukavičevk z imenom Neotinea. V Sloveniji se še kar držimo »stare« uvrstitve v rod kukavic (Orchis), saj nam tako narekuje zadnja izdaja slovenskega ključa za določevanje rastlin, »Mala Flora Slovenije«. Je nizke rasti, večinoma do 15 centimetrov, zato jo zlahka prezremo; tudi cvetovi so drobni. Poletni različki so lahko višji, tudi do pol metra, zato nekateri takšne primerke označujejo kot posebno podvrsto. Kot vse kukavice ima v zemlji dva ovalna gomolja – lanskega in gomolj tekočega leta. <br></p>