​​​

 

 

Srednjeveški samostani - Cisterijanski samostan Stična

Srednjeveški samostani - Cisterijanski samostan Stična

0 €
Datum izida:26.3.2015 23:00:00
Oblikovanje:Tandem & Co.
Motiv:Cistercijanski samostan Stična
Tisk:SIA Baltijas Banknote, Latvija
Izvedba:
Papir:
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 13 1/4 : 13 1/4
Ilustracija:
Fotografija:p. Branko Petauer
Pošta:
Poštna številka:

Srednjeveški samostani - Cisterijanski samostan Stična

Ustanovno listino za najstarejši obstoječi samostan v Sloveniji<br>je leta 1136 izdal oglejski patriarh Peregrin, menihi pa so v njem<br>začeli z rednim življenjem že leta 1135. K najpomembnejšim<br>stavbam spadata romanska bazilika in gotski križni hodnik.<br>Sicer pa vse stavbe razodevajo skladno celoto in so nastajale<br>od romanike do poznega baroka ter tako predstavljajo nadvse<br>zanimiv umetnostnozgodovinski spomenik.<br>Stiški samostan je hitro postal versko, kulturno in gospodarsko<br>središče. V njem se je razvila bogata pisarska delavnica, v kateri<br>so že v 12. stoletju nastali lepo okrašeni latinski rokopisi, v 15.<br>stoletju pa slovenski Stiški rokopis. Poleg običajne šole je bila<br>v samostanu tudi glasbena šola, na kateri je verjetno dobil prvo<br>izobrazbo Jakob Petelin Gallus.<br>Uspešno poslanstvo samostana so hromili turški vpadi,<br>saj je bil dvakrat požgan in izropan. Cesar Jožef II. ga je leta<br>1784 zaprl, leta 1898 pa so ga ponovno naselili menihi iz<br>samostana Mehrerau ob Bodenskem jezeru. Danes je eno od<br>duhovnih središč Slovenije, v katerem je poleg Doma duhovnih<br>vaj tudi Muzej krščanstva na Slovenskem in skupnost belih<br>menihov cistercijanov.<br>Pošta Slovenije je z znamko z motivom stiškega samostana<br>obogatila serijo znamk, ki predstavlja srednjeveške samostane.<br>(Pater Branko Petauer)