​​​

 

 

Turizem - Laško

Turizem - Laško

0 €
Datum izida:26.3.2015 23:00:00
Oblikovanje:Edi berk
Motiv:Laško
Tisk:
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Chancellor litho PVA gum FSC, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 13 1/4: 13 1/4
Ilustracija:
Fotografija:Boris Vrabec
Pošta:
Poštna številka:

Turizem - Laško

V okviru evropske turistične mreže EDEN (European Destinations<br>of Excellency) poteka vsako drugo leto izbor najboljše destinacije<br>v posamezni državi. Vsakič je izbrana druga tematika. Na ta način<br>se širi pestrost ponudbe v mreži EDEN. Vendar pa so vse tematike<br>in s tem destinacije izrazito vzdržno (trajnostno) in sonaravno<br>usmerjene in prav ta usmeritev je med temeljnimi argumenti za<br>izbiro najboljših. Slovenija je v mreži EDEN med najaktivnejšimi,<br>naše nagrajene destinacije in tudi ostale, ki pridejo v ožji izbor,<br>izbira strokovna komisija na osnovi podrobnega vprašalnika<br>in točkovanja ter tudi neposrednega ogleda na terenu. V letu<br>2013 je potekala izbira najboljših destinacij na temo dostopnega<br>turizma. Možnost za prijavo so imele vse tiste destinacije (občine<br>in kraji), ki razvijajo vsestransko dostopno turistično ponudbo<br>in tako povečujejo turistični obisk. V okvire dostopnega turizma<br>sodijo turistične oblike in vsebine za gibalno ovirane osebe (od<br>invalidov na invalidskih vozičkih do staršev, ki potujejo z otroki v<br>otroških vozičkih), senzorno ovirane osebe, osebe z intelektualnimi<br>in psihičnimi ovirami, starostnike in vse tiste osebe, ki jim je<br>turizem težje dostopen iz drugih razlogov (diabetes, alergije,<br>vegetarijanstvo, veganstvo idr.). Med prijavljenimi destinacijami<br>v Sloveniji je strokovna komisija izbrala Laško, ki s sloganom<br>»Sotočje dobrega« razvija paleto vsebin, ki imajo vse značilnosti<br>dostopnosti. Laško se je tako pridružilo ostalim najboljšim<br>slovenskim destinacijam od leta 2008. (Prof. dr. Janez Bogataj)