​​​

 

 

Baltazar Hacquet

Baltazar Hacquet

0 €
Datum izida:29.1.2015 23:00:00
Oblikovanje:Andrej Žagar
Motiv:Baltazar Hacquet
Tisk:SIA Baltijas Banknote, Latvija
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Chancellor litho PVA gum FSC, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 13 1/4 : 13 1/4
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Baltazar Hacquet

<p>Bil je rojen v Franciji, na Kranjsko je prišel 1766 za rudniškega<br>ranocelnika v Idrijo. 1773 se je preselil v Ljubljano, kjer je imel<br>različne službe, od profesorja na babiški šoli, predavatelja<br>kemije do tajnika Družbe za poljedelstvo in koristne umetnosti.<br>Poleg tega ga je zanimala še vrsta drugih področij&#58; geologija,<br>paleontologija, botanika, etnologija in tudi slovenski jezik. Bil je<br>neutruden popotnik in gorohodec, predstavnik razsvetljenstva<br>in fiziokrat, ki si je prizadeval za izobrazbo in se boril proti<br>ljudskemu praznoverju in pobožnjakarstvu. Objavil je okoli<br>140 strokovnih člankov in razprav ter najpomembnejše delo<br>v štirih knjigah »Oryctographia carniolica ali Fizikalni opis<br>Kranjske in sosednjih dežel« (1778–1789) v nemškem jeziku.<br>Razen Kranjske je prepotoval glavna evropska gorovja, vzpel<br>se je na Veliki Klek (Grossglockner) in bil kot drugi na Triglavu,<br>obiskal je velik del Balkana, Srednje in Vzhodne Evrope. Sestavil<br>je litološko-hidrografsko karto Kranjske s krajevnimi imeni<br>izključno v slovenščini, saj se je štel za Kranjca in Slovana. Bil<br>je prvi, ki je opisal dolomit in podpiral trditev, da je raztapljanje<br>apnenca najpomembnejši dejavnik na krasu. 1787 je zapustil<br>»pobožnjakarske in neuke Kranjce« in postal profesor na<br>Univerzi v Lvovu.</p><p><br>Andrej Kranjc</p>