BS paket in priporočeno pismo

V sodelovanju s podjetjem Petrol d.d. na 114 bencinskih servisih omogočamo sprejem navadnih in priporočenih pisem ter paketov. Prav tako na teh bencinskih servisih izročamo pakete, naslovnikom, ki so Petrolove lokacije izbrali kot naslov za prevzem paketov.

Petrol, v skladu s svojim cenikom, zaračunava nadomestilo za izročitev paketov (0,45 EUR) in nadomestilo za odkupno poslovanje (1,05 EUR) na prodajnih mestih BS Petrol.


Bencinski servisi sprejemajo pakete 4 različnih velikosti

BS paket S BS paket S
BS paket M BS paket M
BS paket L BS paket L
BS paket XL BS paket XL

 

Največja masa paketa znaša 30 kg. Možen je tudi sprejem paketov s storitvijo Pazljivejše ravnanje. Na bencinskih servisih se sprejemajo samo paketi za notranji poštni promet.

Oddate lahko navadna (opremljene z znamko) in priporočena pisma v predpisanih, predtiskanih ovojnicah. Kot čas sprejema poštnih pošiljk se v skladu s Splošnimi pogoji za sprejem in izročanje pošiljk na bencinskih servisih šteje čas njihove oddaje na bencinskem servisu.


Priporočena pisma, so lahko 3 različnih velikosti

BS paket S BS priporočeno pismo S
BS paket M BS priporočeno pismo M
BS paket L BS priporočeno pismo L

Največja masa pisma znaša 2.000 g. Pri sprejemu priporočenih pisem ni možno izbrati nobene dodatne storitve. Na bencinskih servisih se sprejemajo samo priporočena pisma za notranji poštni promet.

BS paket

Bencinski servisi sprejemajo pakete 4 različnih velikosti

BS paket S BS paket S
BS paket M BS paket M
BS paket L BS paket L
BS paket XL BS paket XL

 

Največja masa paketa znaša 30 kg. Možen je tudi sprejem paketov s storitvijo Pazljivejše ravnanje. Na bencinskih servisih se sprejemajo samo paketi za notranji poštni promet.

BS priporočeno pismo

Oddate lahko navadna (opremljene z znamko) in priporočena pisma v predpisanih, predtiskanih ovojnicah. Kot čas sprejema poštnih pošiljk se v skladu s Splošnimi pogoji za sprejem in izročanje pošiljk na bencinskih servisih šteje čas njihove oddaje na bencinskem servisu.


Priporočena pisma, so lahko 3 različnih velikosti

BS paket S BS priporočeno pismo S
BS paket M BS priporočeno pismo M
BS paket L BS priporočeno pismo L

Največja masa pisma znaša 2.000 g. Pri sprejemu priporočenih pisem ni možno izbrati nobene dodatne storitve. Na bencinskih servisih se sprejemajo samo priporočena pisma za notranji poštni promet.

Imate vprašanje za Pošto? Vprašajte nas!

Hvala za vaše vprašanje.