Vzajemni skladi  

Na 39 poštah sprejemamo pristopne izjave po pooblastilu naslednjih družb za upravljanje:

Alta skladi  

Vsi, ki boste v vzajemni sklad pristopili na pošti, boste lahko zneske vplačevali brez zaračunavanja vplačnine na vseh poštah v Sloveniji.

Na pošti bo poštni delavec z licenco za trženje vzajemnih skladov opravil zakonsko predpisano identifikacijo ter izpolnil vašo pristopno izjavo.

 

Ob podpisu pristopne izjave potrebujete naslednje dokumente

  • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
  • Davčno številko
  • Kartico bančnega računa oz. številko transakcijskega računa

Prospekti in izvlečki prospektov, pravila upravljanja, zadnja objavljena revidirana letna in polletna poročila za vzajemne sklade, ki jih tržimo, so vam na voljo na vseh poštah, ki sprejemajo pristopne izjave, med njihovim delovnim časom. Na vašo zahtevo vam prospekt ter letno in polletno poročilo tudi brezplačno posredujemo.


Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.