​​  

Na vseh večjih poštah sklepamo pogodbe o borznem posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov finančnih instrumentov.

Pošta Slovenije je odvisni borznoposredniški zastopnik borzno posredniške družbe ALTA Invest, d. d.

 

Za podpis pogodbe o borznem posredovanju za enkratno naročilo za prodajo vrednostnih papirjev ali letno naročilo potrebujete

  • Potrdilo o lastništvu delnic (izpisek iz KDD)
  • Veljavni osebni dokument (original in kopijo)
  • Davčno številko
  • Številko transakcijskega računa (bančno kartico ali knjižico – original in kopijo)

Po podpisu pogodbe o borznem posredovanju lahko oddate tudi naročila za prodajo vrednostnih papirjev, ki kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., in vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d.

Na poštah opravimo tudi identifikacijo stranke, ki bi želela skleniti pogodbo o borznem posredovanju na Tradeportu.


Ste že poskrbeli za svoja sredstva?
REGISTRSKI RAČUNI PRI KDD SE S KONCEM LETA 2016 NEPREKLICNO UKINJAJO
Registrski račun pri KDD ima še preko 260.000 Slovencev. Če imate delnice na registrskem računu pri KDD, si boste morali pred ukinitvijo registrskih računov izbrati borznoposredniško hišo, kjer boste odprli trgovalni račun, na katerega jih boste prenesli. V kolikor posameznik do konca leta svojih delnic ne bo prenesel na trgovalni račun, bodo te delnice končale na računu pristojnega sodišča.

Poskrbite za svoja sredstva in čim prej odprite trgovalni račun v izbranih poslovalnicah Pošte Slovenije.

Na tem mestu lahko najdete odgovore na vsa vprašanja, povezana z ukinitvijo registrskih računov in prenosom oz. odpiranjem trgovalnih računov.

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.