Izvoz pošiljk

Blagovne pošiljke v poštnem prometu, ki so namenjene v tujino (v tretje države), morajo spremljati ustrezni dokumenti. Pošta Slovenije omogoča izpolnjevanje dokumentov in izmenjavo informacij v elektronski obliki.

Brez carinskih formalnosti je dovoljeno pošiljati le razglednice in pisma, ki vsebujejo osebna sporočila, pošiljke za slepe in tiskovine.

V spletni obrazec na portalu Izvoz vnesite podatke o pošiljatelju in naslovniku ter pravilne in verodostojne podatke o vrsti in vrednosti blaga.

Prikrivanje dejanske vsebine pošiljke in vrednosti blaga v njej lahko pomeni, da bo vaša pošiljka

  • ob dodatnem preverjanju pred izvozom iz varnostnih razlogov zavrnjena;
  • ob uvozu v naslovno državo zadržana zaradi preverjanja pravilnosti navedenih podatkov;
  • zaradi vsebine, ki se v poštnih pošiljkah ne sme pošiljati, bo ob uvozu v naslovno državo zasežena in uničena.

Podrobnejše informacije so na voljo na spodnjih povezavah:

Uvoz pošiljk

Blagovne pošiljke v poštnem prometu, ki prispejo v Slovenijo, zahtevajo izvedbo določenih formalnosti, ki so odvisne od kvalitete razpoložljivih podatkov.

Carinske formalnosti se izvajajo za vse vrste pošiljk razen za razglednice in pisma, ki vsebujejo osebna sporočila, ter pošiljke za slepe in tiskovine. Izvedene carinske formalnosti se lahko zaključijo z obračunom uvoznih dajatev in/ali izvedenih storitev carinskega posredovanja.

Podrobnejše informacije so na voljo na spodnjih povezavah:

Primeri iz prakse

Neustrezna dokumentacija
Neustrezna dokumentacija

Poštni delavec vrši selekcijo pošiljk, ki jih lahko sprosti za dostavo ali v nadaljnjo obravnavo na carinski pošti. Pri tem naleti na pošiljke, kjer na deklaraciji piše:

  • WYJ *1 / kos 1 / teža 0,1 kg / vrednost 1 USD
  • »Hong MKPF« 2 / kos 2/ teža 0,5 kg / gift / pošiljatelj je iz Kitajske
  • Hardware 10 x 3 -3-30 / kos 1 / teža 0,300 kg / vrednost 1 USD
  • Pieces big black * 1 / kos 1 / teža 0,550 kg / vrednost 8 €
  • kitajske pismenke in številka 2 / št. kosov 2 / teža 0,300 kg/ vrednost 13 USD

Postopek

Na podlagi razpoložljivih podatkov ni mogoče določiti niti predmeta uvoza niti njegove prave vrednosti.

Naslovnik je pozvan, da predloži račun za kupljene izdelke.

Stranka bo morala plačati najmanj postopek preverjanja ali pa obračun dajatev, če se izkaže, da je pošiljka vredna več kot 22 €.

Namig

Kupujte od preverjenih ponudnikov, ki pravilno izpolnijo poštno carinsko deklaracijo in zahtevajte, da blagu priložijo račun. V takšnem primeru preverjanje ne bo potrebno.

Nepopolna dokumentacija
Nepopolna dokumentacija

Marija je po spletu naročila čevlje iz Kitajske. Prispeli so v Slovenijo. Vrednost navedena na deklaraciji je bila 1 €. Predmet: čevlji, ni podatka o materialu ali znamki.

Postopek

Pošta Slovenije od stranke zahteva račun ali print screen naročila oz. plačila.

Izkaže se, da so čevlji cenejši od 22 € in ni treba plačati dajatev.

Treba pa je plačati preverjanje pošiljke, torej stroške dela poštnega delavca in stroške obveščanja.

Kako pospešim carinjenje?

  • Ker na deklaraciji ni bilo naslova elektronske pošte naslovnika, je šlo obveščanje na papirju po navadni pošti in je bila obračunana višja postavka postopka preverjanja.
  • Če bi bili na deklaraciji napisani natančni podatki in pošiljki priložen račun, preverjanje ne bi bilo potrebno in končna cena čevljev bi bila nižja.

Namig

Kupujte od preverjenih ponudnikov, ki pravilno izpolnijo poštno carinsko deklaracijo in zahtevajte, da blagu priložijo račun. V takšnem primeru preverjanje ne bo potrebno.

Nenavadno nizka cena
Nenavadno nizka cena

Cene si je na Kitajskem naročil fotoaparat. Na deklaraciji nista bila navedena znamka in model fotoaparata in tudi cena je bila nenavadno nizka.

Postopek

S pismom je bil pozvan, naj na enega od predloženih načinov dostavi račun.

Cene je plačal carinske dajatve in DDV, Pošta Slovenije mu je zaračunala strošek zahtevnega carinjenja.

Cene je bil vnaprej seznanjen s postopkom in stroški, s katerimi je soglašal. Pošti Slovenije je podal pooblastilo za zastopanje v postopku carinjenja.

Cena blaga je višja od 150 €, Niko ima pravico sam poskrbeti za carinjenje pošiljke (če ne želi, da to zanj stori Pošta Slovenije, kar je najenostavneje in ceneje).

Namig

Kupujte od preverjenih ponudnikov, ki pravilno izpolnijo poštno carinsko deklaracijo in zahtevajte, da blagu priložijo račun. V takšnem primeru preverjanje ne bo potrebno.

Ponaredki
Ponaredki

Jože je na spletu iz Kitajske naročil Nike superge po izjemno nizki ceni. Na deklaraciji piše le športni čevlji, račun ni priložen.

Postopek

Jože posreduje račun za superge Nike, cena ni ustrezna za blagovno znamko.

Pošiljka se odpre in odkrije se, da gre za ponaredek.

Z uvozom ponaredkov in piratskih predmetov so kršene pravice intelektualne lastnine, kar spada med ekonomski kriminal.

Tako blago se lahko zadrži, pozneje pa tudi odvzame in uniči. Če gre pošiljka v uničenje, naročnik blaga ostane brez blaga.

Namig

Bistveno nižja cena izdelka na spletu kot v običajnih trgovinah je lahko tudi znak, da z blagom ni vse v redu.

Kupujte od preverjenih ponudnikov, ki pravilno izpolnijo poštno carinsko deklaracijo in zahtevajte, da blagu priložijo račun. V takšnem primeru preverjanje ne bo potrebno.

Trošarinsko blago
Trošarinsko blago

Tine je prek spleta naročil nekaj cigar v vrednosti 18 €.

Postopek

Ker gre za trošarinsko blago, je potrebno vložiti carinsko deklaracijo.

Podati mora pooblastilo za zastopanje Pošte Slovenije v postopku carinjenja.

Plačati bo moral DDV, carino, trošarino in strošek zahtevnega carinjenja.