Izmenjave blagovnih pošiljk v poštnem prometu morajo spremljati ustrezni dokumenti (prejemanje iz tretjih držav / pošiljanje v tretje države – države izven EU). Natančen popis celotne vsebine, količin in vrednosti vsebine se izdela na mednarodnem poštnem obrazcu Carinska izjava CN 23 s pomočjo spletne oddaje podatkov. Ta obrazec je potrebno izpolniti tudi za pisemske pošiljke, ki vsebujejo blago.

Če pošiljke redno pošiljate s Pošto Slovenije, ste vabljeni k pogodbenemu sodelovanju, ki poenostavi zastopanje v carinskih zadevah za poštne pošiljke in olajša načine plačila storitev. Za več informacij se lahko obrnete na e-naslov: 1004.ljubljana@posta.si.

Pošta Slovenije sprejema v prenos izvozno že ocarinjene pošiljke. Pošiljatelj mora navesti na spremnem poštnem dokumentu številko MRN (izvozno carinsko deklaracijo, ki jo potrdi FURS) in ob oddaji pošiljke (poštno okence, prevzem pošiljk na domu ali v podjetju, drugi načini prevzema) opozoriti prevzemnega delavca, da je pošiljka že izvozno ocarinjena.

V letu 2018 smo začeli uvajati nove načine pošiljanja blagovnih pošiljk v tujino, in sicer s pomočjo posebnega portala.

Na portalu lahko uporabniki

  • Pripravijo carinsko izjavo (obrazec CN 23) v elektronski obliki za poštne pošiljke z blagom, namenjene v tujino (za ne-EU države)
  • Uredijo carinske formalnosti za pošiljke, ki so prispele iz tujine

Uporabo portala uvajamo postopno, da lahko preverjamo pravilnost delovanja in zagotavljamo tudi pravilno podporo pri sprejemu pošiljk, ki so namenjene v tujino.

Vabimo vas, da na zgoraj navedeni povezavi izdelate carinske izjave (obrazce CN23) v papirnati ali elektronski obliki, in to pred oddajo pošiljke. Tako boste kasneje, ob oddaji, pospešili postopke sprejema pošiljk na poštnih okencih.

Morebitne pripombe ali predloge za izboljšave lahko posredujete na povezavi.

Dobro je vedeti

Pošiljatelj mora ob oddaji pošiljke na Carinski izjavi CN23 navesti pravilne in verodostojne podatke o vrsti, količini in vrednosti blaga. Prikrivanje dejanske vsebine pošiljk lahko pomeni, da bo ob dodatnem varnostnem preverjanju pred izvedbo transporta, pošiljka iz varnostnih razlogov zavrnjena za nadaljnji prenos.Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.