Publikacija  

Publikacija je pošiljka, med katero štejemo knjige, časopise, revije ter druge tiskane oblike periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih vsebin.

 

Velikost publikacije mora ustrezati pogojem za navadno pismo. Pri tem ločimo naslovljeno in nenaslovljeno publikacijo.

VrstaOpis
Naslovljena publikacijaNa naslovljeni publikaciji morate navesti celoten naslovnikov naslov. Največja masa pošiljke je 10 kg.
Delno naslovljena publikacijaNa delno naslovljeni publikaciji morate navesti naslovnikov naslov brez imena in priimka ali naziva. Največja masa pošiljke je 2 kg.
Nenaslovljena publikacijaNa nenaslovljeni publikaciji pa naslovnikovega naslova ne navedete. Največja masa pošiljke je 2 kg.

 

V publikacijo lahko vložite tiskano prilogo, če izpolnjuje vse naslednje pogoje hkrati

  • Ima isto ime kot publikacija
  • Ima istega izdajatelja kot publikacija
  • Tisk, oblika in vrsta papirja so enaki kot pri publikaciji
  • Vsebina priloge in publikacije sta povezani
  • Je sestavni del publikacije in je vložena v posamezni izvod

Druge tiskane ali netiskane priloge lahko vložite v publikacijo le po dogovoru.

Prav tako prosimo, da pred pošiljanjem predložite na vpogled vzorec publikacije in zagotovite, da bodo vse pošiljke enake predloženemu vzorcu.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa