Zelena logistika Pošte Slovenije

Raznolikost storitev in geografske posebnosti zahtevajo raznolikost voznega parka

Posebnost našega voznega parka je v prilagajanju voznega parka storitvam, ki jih izvajamo in teritoriju, na katerem jih izvajamo, kot na primer na urejenih cestiščih, mestnih središčih, strnjenih naseljih in na težje dostopnih gozdnih cestah ter neurejenih površinah. Naša vozila so v primerjavi z drugimi vozili bolj obremenjena s številnimi ustavljanji in speljevanji na krajših relacijah, saj se predvsem uporabljajo za dostavo poštnih pošiljk od vrat do vrat. Pri nabavi vozil upoštevamo teren, kjer bomo ta vozila uporabljali, zato so pomembne vozne lastnosti teh vozil, dimenzije, medosne razdalje, radij obračanja, sprednji in zadnji previsi, pogon ipd.

Pri izbiri vozil veliko pozornosti namenjamo porabi goriva, izpustu emisij, obremenjujočih za okolje in ne nazadnje ekonomski upravičenosti uporabe posameznega vozila na določenem teritoriju oziroma za izvajanje določene storitve.

Naš cilj je v voznem parku povečati delež vozil, ki za pogon uporabljajo alternativne vire energije. 

Aktivnosti Pošte Slovenije na področju varovanja okolja

Električna vozila Pošte Slovenije

Naš vozni park porabi skupaj nekaj več kot štiri milijone litrov naftnih derivatov, največ tega, več kot 85 odstotkov, porabijo štirikolesna vozila. Iz tega podatka lahko izračunamo približne emisije toplogrednih plinov - z vsakim kilogramom goriva namreč v ozračje izpustimo približno 3 kg ogljikovega dioksida. Tako smo na področju učinkovitega okoljskega delovanja sprejeli strategijo o ekološki učinkovitosti transporta, ki kaže potencial za dolgoročno zmanjšanje letnih emisij toplogrednih plinov in stroškov voznega parka do leta 2030.

Pomembna prelomnica na področju varovanja okolja je bilo leto 2010, ko smo za svoj vozni park nabavili prva lahka dostavna vozila na električni pogon, leto pred tem pa električna kolesa. Od takrat se število električnih koles v našem parku stalno povečuje.

Kot podjetje z velikim voznim parkom namenjamo veliko pozornosti usposabljanju zaposlenih voznikov za ekološko naravnano vožnjo. Na tak način pri zaposlenih dvigamo stopnjo zavedanja za varovanje okolja in jih spodbujamo, da se do okolja vedejo odgovorno - tako v podjetju kakor tudi izven njega. Skrbimo, da nova transportna sredstva, ki jih poganjajo fosilna goriva, izpolnjujejo najvišje ekološke standarde.

V preteklosti smo testirali več različnih električnih avtomobilov. Med drugim smo testirali Renaultova električna vozila; testi so pokazali, da so nekatera e-vozila, kot npr. Renault Kangoo Z.E., ki je prilagojen potrebam profesionalnih uporabnikov, enakovredna nekaterim vozilom z motorji na notranje zgorevanje. V letu 2010 smo izdelali tudi izračune za povrnitev investicije v zamenjavo voznega parka, za vsako leto smo predvideli povečanje števila ekoloških vozil in zmanjšanje števila »klasičnih« vozil v voznem parku PS. Izračuni so za 15-letno obdobje pokazali, da bi se stroški delovanja voznega parka (gorivo, amortizacija, vzdrževanje) najprej nekoliko povečali (v prvem 5-letnem obdobju), nato bi se ustalili, proti koncu tega obdobja pa bi se stroški delovanja e-voznega parka znižali.

V nekaterih mestih (Piran, Portorož, Ljubljana), kjer je dostava s klasičnimi vozili prepovedana, smo začeli uporabljati lahka električna dostavna vozila Piaggio Porter Electric. Omenjeni električni avtomobil je manjših dimenzij in zato tudi primeren za dostavo v središčih mest, kjer so ovira tudi ozke ulice (Slika 1 ). Za učinkovito okoljsko delovanje pa ne zadošča le nabava e-vozil, zelo pomembna je tudi dobro organizirana servisna mreža za nudenje kakovostnih poprodajnih storitev in ustrezna mreža postaj za hitro polnjenje e-vozil, za kar si bomo v Pošti Slovenije v prihodnje prizadevali skupaj s ponudniki takšnih postaj. Ena takšnih postaj je že locirana na območju poštnega logističnega centra v Mariboru, na Zagrebški cesti 106. 

Ekološki vozni park Pošte Slovenije trenutno šteje pet lahkih dostavnih vozil na električni pogon, 60 dostavnih avtomobilov s pogonom na utekočinjeni naftni plin, 60 koles na električni pogon in 20 skuterjev na električni pogon. V Pošti Slovenije si nenehno prizadevamo, da bi pridobili čim več kakovostnih informacij o možnostih uporabe ekološko sprejemljivejših vozil. V ta namen pogosto testiramo različne tipe vozil, ki bi jih lahko v prihodnje uporabili za izvajanje naših dejavnosti.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa