​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne storitve (Ur. list RS, št. 47/2010) uporabljamo pri svojem poslovanju standarde SIST EN 13850 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda), SIST EN 14012 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Načela ravnanja s pritožbami) in SIST–TP CEN/TR 15472 (Poštne storitve – merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja »track and trace«).

Kakovost prenosa pisemskih pošiljk

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu​ v letu 2018 so naslednji:

 • V enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 95,7 % pošiljk (-0,7 % +0,6 %)
 • V dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk (-0,2 % +0,1 %)
 • V treh delovnih dnevih je bilo prenesenih 100 % pošiljk (-0,1 % +0,05 %)

Podatki o izmerjeni kakovosti prenosa pisemskih pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu v januarju 2019 so naslednji:

 • V​ enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 94,1 % pošiljk (-3,1 % +2,3 %),​
 • V​ dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk (-1,7 % +0,7 %),​
 • V treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7​ % pošiljk (-1,3 % +0,3 %).
Kakovost prenosa paketnih pošiljk

Rezultati meritev kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu za mesec januar 2019 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,3 % teh paketov (standard 80,0 %),
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,8 % teh paketov (standard 95,0 %).

Rezultati kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu v letu 2018 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,4 % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,8 % teh paketov.

Nerevidirani rezultati meritev kakovosti prenosa paketnih pošiljk v notranjem poštnem prometu za obdobje v letu​​ 2017 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,6​​ % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100​​ % teh paketov.

R​evidirani rezultati meritev​ kakovosti prenosa paketnih pošiljk ​v notranjem poštnem prometu v letu​ 2016 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk,
 • v treh delovnih dnevih je bilo prenesenih 99,9 % pošiljk.
Obravnavanje pritožb in reklamacij

Zahteve standarda SIST EN 14012 upoštevamo pri centralnem vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in odškodninskih postopkov v zvezi z univerzalno poštno storitvijo.
Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za obdobje januar-december 2017 so naslednji:

 • Vloženih je bilo 2.847 pritožb oz. reklamacij
 • Od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo 1.266 upravičenih
 • Odškodnine so bile izplačane za 879 pritožb oz. reklamacij
 • Delež pritožb oz. reklamacij, kjer je bilo končno poročilo odposlano v maksimalnem pritožbenem roku, je bil 0,02 %
 • Povprečen čas, potreben za izdajo prvega poročila, je bil 9,08 dneva
 • Povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila, je bil 18,58 dneva
 • Povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 72,19 dneva
 • Povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bilo končno poročilo posredovano pritožniku, je bil 18,20​ dneva

 

Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za mesec september 2018 so naslednji:

 • Vloženih je bilo 124 pritožb oz. reklamacij za notranji promet in 189 v mednarodnem poštnem prometu;
 • Od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo za notranji promet 60 upravičenih. V mednarodnem poštnem prometu je bilo 146 upravičenih;
 • Odškodnine so bile izplačane za 28 pritožbi oz. reklamaciji v notranjem prometu;
 • Delež pritožb oz. reklamacij, kjer je bilo končno poročilo odposlano v maksimalnem pritožbenem roku, je bil 0,34 % za notranji promet in 0,99 % v mednarodnem ;
 • Povprečen čas, potreben za izdajo prvega poročila, je bil 10,78 dneva v notranjem prometu in 10,99 dneva v mednarodnem prometu;
 • Povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila, je bil 10,81 dni v notranjem prometu in 10,99 dni v mednarodnem prometu;
Kakovost prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu

UNEX merjenje kakovosti leta 2017 v Evropi

V neodvisnem merjenju kakovosti so sodelovali poštni operaterji držav članic EU skupaj z Islandijo, Norveško, Srbijo in Švico. V skladu s CEN standardom kakovosti je bilo izmenjanih 67.000 testnih pisem, ki jih je pošiljajo / prejemalo 1200 prostovoljcev. Po Evropi so bila pisma v povprečju prenesena v 2,9 dneh. Že drugo leto zapored standardi kakovosti, ki jih predpisuje Poštna direktiva EU, niso bilo doseženi (v treh delovnih dneh mora biti dostavljenih 85 in v petih dneh 97 odstotkov pisem). V treh dneh je bilo dostavljenih 79,5 % in v petih dneh 94,2 % pisem.

Kakovost Pošte Slovenije leta 2017

Med Pošto Slovenije in sodelujočimi poštnimi operaterji so bili v CEN merjenju doseženi naslednji rezultati:

 • pisma, oddana v Sloveniji za naslovnike v tujini, so bila v povprečju dostavljena v 2,9 dneh in v obratni smeri v 2,7 dneh;
 • v treh delovnih dneh je bilo dostavljenih 79,2 % pisem poslanih iz Slovenije in 79,8 % pisem poslanih iz tujine;
 • v petih delovnih dneh je bilo dostavljenih 94,5 % pisem poslanih iz Slovenije in 94,6 % pisem poslanih iz tujine (prenos pisma od oddaje do dostave);
 • dan po prispetju v Slovenijo je bilo dostavljenih 91,6 % pisem iz tujine.

Podrobne podatke o rokih prenosa prednostnih pisemskih pošiljk med posameznimi poštnimi operaterji, udeleženci merjenja, si lahko ogledate na spletni strani podjetja International Post Corporation, ki je vodilo merjenje - 2017 UNEX TM Results.

​​​​


​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.