​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne storitve (Ur. list RS, št. 47/2010) uporabljamo pri svojem poslovanju standarde SIST EN 13850 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda), SIST EN 14012 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Načela ravnanja s pritožbami) in SIST–TP CEN/TR 15472 (Poštne storitve – merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja »track and trace« ).

Kakovost prenosa pisemskih pošiljk

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu​ v letu 2016 so naslednji:

 • V enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 96,5 % pošiljk
 • V dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,4 % pošiljk
 • V treh delovnih dnevih je bilo prenesenih 99,8 % pošiljk

Podatki o izmerjeni kakovosti prenosa pisemskih pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu v decembru 2017 so naslednji:

 • V​ enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 89,8 % pošiljk,​
 • V​ dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,6 % pošiljk,​
 • V treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100​ % pošiljk
Kakovost prenosa paketnih pošiljk

Podatki prenosa paketnih pošiljk​ univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu ​za mesec december 2017 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 98,4 % teh paketov (standard 80,0 %)
 • V treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7​ % teh paketov (standard 95,0 %)

Kumulativni rezultat meritev kakovosti prenosa paketnih pošiljk v notranjem poštnem prometu za obdobje januar – december​​ 2017 so naslednji:

 • V dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,6​​ % teh paketov
 • V treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100​​ % teh paketov

R​evidirani rezultati meritev​ kakovosti prenosa paketnih pošiljk ​v notranjem poštnem prometu v letu​ 2016 so naslednji:

 • V dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk
 • V treh delovnih dnevih je bilo prenesenih 99,9 % pošiljk
Obravnavanje pritožb in reklamacij

Zahteve standarda SIST EN 14012 upoštevamo pri centralnem vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in odškodninskih postopkov v zvezi z univerzalno poštno storitvijo.
Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za obdobje januar-december 2016 so naslednji:

 • Vloženih je bilo 2.359 pritožb oz. reklamacij
 • Od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo 825 upravičenih
 • Odškodnine so bile izplačane za 442 pritožb oz. reklamacij
 • Delež pritožb oz. reklamacij, kjer je bilo končno poročilo odposlano v maksimalnem pritožbenem roku, je bil 0,04 %
 • Povprečen čas, potreben za izdajo prvega poročila, je bil 9,49 dneva
 • Povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila, je bil 13,73 dneva
 • Povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 56,23 dneva
 • Povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bilo končno poročilo posredovano pritožniku, je bil 9,44​ dneva

 

Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za mesec december 2017 so naslednji:

 • Vloženih je bilo 91 pritožb oz. reklamacij;
 • Od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo 26 upravičenih;
 • Odškodnine so bile izplačane za 2 pritožbi oz. reklamaciji;
 • Delež pritožb oz. reklamacij, kjer je bilo končno poročilo odposlano v maksimalnem pritožbenem roku, je bil 0 %;
 • Povprečen čas, potreben za izdajo prvega poročila, je bil 9,23 dneva;
 • Povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila, je bil 17,21 dni;
 • Povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 28 dni;
 • Povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bilo končno poročilo posredovano pritožniku, je bil 4​​​​​​​​​ dni.
Kakovost prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu
UNEX merjenje kakovosti prenosa prednostnih pisemskih pošiljk 2016
V merjenju, ki ga vodi podjetje International Post Corporation, je sodelovalo 28 EU držav skupaj z Islandijo, Norveško, Srbijo in Švico. Izmenjanih je bilo 65.000 testnih pisem v okviru 797 tokov med evropskimi državami. Pisma je izmenjevalo kar 1225 ljudi. V povprečju so bila pisma prenesena v 2,7 dneh. Prvič po letu 1998 standardi kakovosti, ki jih predpisuje Poštna direktiva EU, niso bilo doseženi (v treh delovnih dneh mora biti dostavljenih 85 in v petih dneh 97 odstotkov pisem). V treh dneh je bilo dostavljenih 83,2 odstotka in v petih dneh 95,2 odstotka pisem.

 

Kakovost Pošte Slovenije
Med Slovenijo in sodelujočimi državami je bilo izmenjanih 5650 testnih pisem. Pisma, oddana v Sloveniji za naslovnike v tujini, so bila v povprečju dostavljena v 2,9 dneh in v obratni smeri v 2,8 dneh. V treh delovnih dneh je bilo dostavljenih 79,7 odstotka pisem iz Slovenije in 81,2 odstotka pisem iz tujine. V petih delovnih dneh je bilo dostavljenih 93,9 odstotka pisem iz Slovenije in 94,5 odstotka pisem iz tujine (prenos pisma od oddaje do dostave).

Dan po prispetju v Slovenijo je bilo dostavljenih 95,6 odstotka pisem.

 

Podatke o rokih prenosa prednostnih pisemskih pošiljk med posameznimi državami, udeleženkami merjenja, si lahko ogledate na spletni strani International Post Corporation.

​​​​
​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.