V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne storitve (Ur. list RS, št. 47/2010) uporabljamo pri svojem poslovanju standarde SIST EN 13850 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda), SIST EN 14012 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Načela ravnanja s pritožbami) in SIST–TP CEN/TR 15472 (Poštne storitve – merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja »track and trace«).

Kakovost prenosa pisemskih pošiljk

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu​ v letu 2018 so naslednji:

 • V enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 95,7 % pošiljk (-0,7 % +0,6 %)
 • V dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk (-0,2 % +0,1 %)
 • V treh delovnih dnevih je bilo prenesenih 100 % pošiljk (-0,1 % +0,05 %)

Podatki o izmerjeni kakovosti prenosa pisemskih pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu v maju 2019 so naslednji:

 • v enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 97,4 % pošiljk (-2,5 % +1,5 %),
 • V​ dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % pošiljk (-1,0 % +0,0 %),​
 • V treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100​ % pošiljk (-0,1 % +0,0 %).
Kakovost prenosa paketnih pošiljk

Rezultati meritev kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu za mesec marec 2019 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,8 % teh paketov (standard 80,0 %),
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % teh paketov (standard 95,0 %).

Rezultati kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu v letu 2018 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,4 % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,8 % teh paketov.

Nerevidirani rezultati meritev kakovosti prenosa paketnih pošiljk v notranjem poštnem prometu za obdobje v letu​​ 2017 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,6​​ % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100​​ % teh paketov.

R​evidirani rezultati meritev​ kakovosti prenosa paketnih pošiljk ​v notranjem poštnem prometu v letu​ 2016 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk,
 • v treh delovnih dnevih je bilo prenesenih 99,9 % pošiljk.
Obravnavanje pritožb in reklamacij

Zahteve standarda SIST EN 14012 upoštevamo pri centralnem vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in odškodninskih postopkov v zvezi z univerzalno poštno storitvijo.
Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za obdobje januar-december 2018 so naslednji:

 • vloženih je bilo 2.482 pritožb oz. reklamacij;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo 1443 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 325 pritožb oz. reklamacij;
 • povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila pritožniku, je bil 10 dni;
 • povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 30 dni;

 

»Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za mesec februar 2018 so naslednji:

 • vloženih je bilo 178 pritožb oz. reklamacij za notranji promet in 137 v mednarodnem poštnem prometu;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo za notranji promet 108 upravičenih. V mednarodnem poštnem prometu je bilo 79 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 108 pritožb oz. reklamacij v notranjem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila pritožniku je bil 11,03 dneva v notranjem prometu in 15,24 dneva v mednarodnem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 29,03 dni;
Kakovost prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu

UNEX merjenje kakovosti leta 2018 v Evropi

Evropa: v UNEX neodvisnem merjenju kakovosti se merijo roki prenosa prednostnih pisemskih pošiljk in doseganje CEN standardov, ki jih predpisuje Poštna direktiva Evropske unije: v treh delovnih dneh bi moralo biti dostavljenih 85 % in v petih dneh 97 % pisem. Prenos prednostnih pisemskih pošiljk se meri vse od oddaje pisma v odpravni državi, do sortiranja in transporta ter dostave v naslovni državi. Že tretje leto zapored, od pričetka merjenja v letu 1998, standardi niso bili doseženi. Rezultati merjenja 2018 kažejo, da je bilo v Evropi dostavljenih: v treh dneh 78,7 % pisem in v petih dneh 94,4 % pisem. Povprečen rok prenosa prednostnega pisma v Evropi je lani znašal 2,7 dni. V merjenju so sodelovali poštni operaterji držav članic EU ter Islandije, Norveške, Srbije in Švice.

Slovenija: del prenosa, ki ga izvede samo Pošta Slovenije (brez upoštevanja prenosa tujih poštnih operaterjev in prenosa med transportom), je prenos od prispetja na Izmenjalno pošto v Ljubljani (Poštno-logistični center Ljubljana) do vročitve naslovnikom po Sloveniji. V letu 2018 je bilo dan po prispetju v Slovenijo dostavljenih 90,6 % testnih pisem. V tujini so poštni operaterji dan po prispetju dostavili 74,5 % testnih pisem iz Slovenije.

Ostali rezultati merjenja kakovosti – prenos od oddaje do dostave (skupna kakovost vseh vključenih v prenos pošiljk):

 • pisma iz Slovenije za tujino so bila v povprečju dostavljena v 2,6 dneh in v obratni smeri v 2,8 dneh;
 • v treh delovnih dneh je bilo dostavljenih 82,6 % pisem poslanih iz Slovenije in 77,7 % pisem poslanih iz tujine;
 • v petih delovnih dneh je bilo dostavljenih 95,3 % pisem poslanih iz Slovenije in 94,4 % pisem poslanih iz tujine.

Podrobne podatke o rokih prenosa prednostnih pisemskih pošiljk med posameznimi poštnimi operaterji, udeleženci merjenja, si lahko ogledate na spletni strani podjetja International Post Corporation, ki je vodilo merjenje.

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

APS plus IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Feniksšped