V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne storitve (Ur. list RS, št. 47/2010) uporabljamo pri svojem poslovanju standarde SIST EN 13850 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda), SIST EN 14012 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Načela ravnanja s pritožbami) in SIST–TP CEN/TR 15472 (Poštne storitve – merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja »track and trace«).

V letu 2020 je bila za območje Slovenije z odredbo v dveh obdobjih (od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020 ter od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020) razglašena epidemija nalezljive bolezni SAR-CoV-2 (COVID-19). Razglašena epidemija še traja v letu 2021. Obdobja razglašene epidemije so opredeljena kot višja sila in so izvzeta iz neodvisnega merjenja kakovosti prenosa pošiljk korespondence.

Kakovost prenosa pisemskih pošiljk

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu v februarju 2021 so naslednji:

 • v enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 95,3 % pošiljk (-3,1 % +2,1 %),
 • v​ dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % pošiljk (-1,0 % +0,0 %),​
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % pošiljk (-1,0 % +0,0 %).

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu​ v letu 2020 so naslednji:

 • v enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 95,5 % pošiljk,
 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk,
 • v treh delovnih dnevih je bilo prenesenih 99,8 % pošiljk.
Kakovost prenosa paketnih pošiljk

Rezultati meritev kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu za mesec februar 2021 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 98,4 % teh paketov (standard 80,0 %),
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,6 % teh paketov (standard 95,0 %).

Rezultati kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu v letu 2020 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 95,2 % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 96,9 % teh paketov.

Obravnavanje pritožb in reklamacij

Zahteve standarda SIST EN 14012 upoštevamo pri centralnem vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in odškodninskih postopkov v zvezi z univerzalno poštno storitvijo.

Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za mesec januar 2021 so naslednji:

 • vloženih je bilo 296 pritožb oz. reklamacij za notranji promet in 562 v mednarodnem poštnem prometu;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo za notranji promet 136 upravičenih. V mednarodnem poštnem prometu je bilo 142 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 89 pritožb oz. reklamacij v notranjem prometu in 67 v mednarodnem poštnem prometu;
 • delež pritožb oz. reklamacij, kjer je bilo končno poročilo odposlano v maksimalnem pritožbenem roku, je bil 0,62 % za notranji promet in 0,73 % v mednarodnem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izdajo prvega poročila, je bil 11,48 dneva v notranjem prometu in 11,42 dneva v mednarodnem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila, je bil 12,03 dni v notranjem prometu in 11,42 dneva v mednarodnem prometu;
Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za obdobje januar-december 2019 so naslednji:

 

 • vloženih je bilo 6.237 pritožb oz. reklamacij;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo 3.484 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 1.255 pritožb oz. reklamacij;
 • povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila pritožniku, je bil 11 dni;
 • povprečen čas, potreben za izplačilo odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 30 dni;

 

Kakovost prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu

UNEX merjenje kakovosti leta 2018 v Evropi

V UNEX neodvisnem merjenju kakovosti se merijo roki prenosa prednostnih pisemskih pošiljk korespondence (dalje: pisemskih pošiljk) in doseganje CEN standardov, ki jih predpisuje Poštna direktiva Evropske unije: v treh delovnih dneh bi moralo biti dostavljenih 85 % in v petih dneh 97 % pisemskih pošiljk. Prenos pisemskih pošiljk se meri vse od oddaje pisma v odpravni državi, do sortiranja in transporta ter dostave v naslovni državi. Že peto leto zapored, od pričetka merjenja v letu 1997, standardi niso bili doseženi. Rezultati merjenja 2020 kažejo, da je bilo v Evropi dostavljenih: v treh dneh 56,5 % pisem in v petih dneh 79 % pisem. Povprečen rok prenosa prednostnega pisma v Evropi je lani znašal 4,4 dni. V merjenju so sodelovali poštni operaterji držav članic EU ter Islandije, Norveške, Srbije in Švice.

Del prenosa, ki ga izvede samo Pošta Slovenije, je prenos od prispetja na Izmenjalno pošto do vročitve naslovnikom po Sloveniji. V letu 2020 je bilo dan po prispetju v Slovenijo dostavljenih 86,1 % testnih pisem. V tujini so poštni operaterji dan po prispetju dostavili 63,1 % testnih pisem iz Slovenije.

Skupaj z ostalimi sodelujočimi poštnimi operaterji in prevozniki so bili doseženi naslednji povprečni rezultati (merjenje od oddaje do vročitve pošiljke):

 • pisma iz Slovenije za tujino so bila v povprečju dostavljena v 5,2 dneh in v obratni smeri v 4,7 dneh;
 • v treh delovnih dneh je bilo dostavljenih 50,8 % pisem poslanih iz Slovenije in 57,9 % pisem poslanih iz tujine;
 • v petih delovnih dneh je bilo dostavljenih 67,6 % pisem poslanih iz Slovenije in 79 % pisem poslanih iz tujine.

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa