Pogodbene pošte nudijo enoten nabor storitev

 1. Poštne storitve
  Izvajanje univerzalne poštne storitve:
  • sprejem pisem, paketov, pošiljk Hitre pošte …,
  • izročanje vseh vrst poštnih pošiljk: pisem, paketov …,
  • ostale najosnovnejše poštne storitve.

   

 2. Bančne storitve
  • Bančne storitve za komitente Nove KBM
  • Najpogostejše plačilne storitve, kot so plačevanje položnic, vplačila poštnih nakaznic …
 3. Prodaja blaga
  • Prodaja poštnih znamk, kuvert in paketne embalaže
  • Prodaja dopisnic in drugih poštnih vrednotnic

  Ponudbo »poštnega« blaga lahko dopolnite po lastni izbiri, npr. s prodajo:
  • voščilnic,
  • pisarniškega materiala,
  • srečk …

Določene pogodbene pošte opravljajo tudi storitve Športne loterije, ker so ocenile, da je umestitev teh storitev v njihovo ponudbo ekonomsko upravičena.