• Z opravljanjem poštnih storitev pridobite nove stranke.
  • Z razširitvijo ponudbe pridobite konkurenčno prednost pred vašimi tekmeci.
  • Z dodatno ponudbo povečate zadovoljstvo vaših strank.
  • Stranke se bodo bolj navezale na vas in vašo prodajalno/poslovalnico.
  • Vaše podjetje bo deležno pozitivnih učinkov oglaševanja in ugleda Pošte Slovenije (močna blagovna znamka).
  • Opravljanje poštnih storitev vam zagotavlja stalen vir prihodka.

Nagrajevanje oz. obračun nadomestila za izvajanje dejavnosti pogodbene pošte

Združitev osnovne in poštne dejavnosti prinese pozitivne učinke, saj prihodek od izvajanja poštne dejavnosti prispeva k pokritju določenega dela že obstoječih fiksnih stroškov ter pokriva dodatne variabilne stroške, ki jih poštna dejavnost povzroči. Višina nadomestila za izvajanje dejavnosti pogodbene pošte se giblje od zajamčenih 650 EUR do 3.000 EUR neto mesečno.

Obračun nadomestila za izvajanje dejavnosti pogodbene pošte je namreč sestavljen iz mesečnega fiksnega nadomestila in provizij od vsake opravljene storitve, ki se obračunajo v odstotku od vrednosti posamezne transakcije ali storitve, za določene vrste storitev, kot je npr. izročanje pošiljk, pa se prizna fiksno nadomestilo po transakciji.

Preverite, ali je v teku zbiranje ponudb.