V EVIDENCI Postani ambasador kampanje številka 1 v osebni dostavi

***

Upravljavec Evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov:

Pošta Slovenije, d.o.o. , Slomškov trg 10, 2000 Maribor,

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo podatkov (ang. DPO),:

naslov: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, e-naslov: dpo@posta.si,

Namen obdelave osebnih podatkov:

Osebni podatki se bodo obdelovali z namenom poizvedbe za izkazan interes sodelovanja zaposlenih pri izvedbi aktivacij v okviru promocije delodajalca in promocijskih aktivnosti delodajalca ter nadaljnje organizacije posameznih sodelovanj na omenjenem področju.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Pravna podlaga za zbiranje podatkov je osebna privolitev (točka a, prvega odstavka 6. člena Splošne Uredbe)

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 
Osebne podatke bodo uporabljale izključno osebe, ki so odgovorne za izvedbo in organizacijo aktivnosti v oddelku Marketing in korporativno komuniciranje.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.  

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Osebni podatki posredovani v obrazcu se hranijo v času trajanja aktivnosti oziroma do 30. 12. 2024.

Pravica do dostopa, popravka izbrisa, ugovora obdelavi ter omejitve pravice

Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v evidenci Postani ambasador kampanje številka 1 v osebni dostavi, lahko zahteva:

dostop do osebnih podatkov, zahtevo za popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev.

Prav tako lahko posameznik vloži ugovora o obdelavi oz. ima pravico do prenosljivosti podatkov. Pravice so omejene na lastne osebne podatke, zahtevo pa vloži pri osebi pooblaščeni za varstvo podatkov.

Za morebitna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v povezavi z evidenco Postani ambasador kampanje številka 1 v osebni dostavi, se posameznik lahko obrne na:

Telefonsko številko 01 243 16 22 ali na e-naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, dpo@posta.si.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate tudi Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Zagotovitev osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena obveznost.

Informacije o tem:

ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: NE, če podatkov ne pošlje velja, da ni pripravljen sodelovati v opredeljenih aktivnostih.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Osebni podatki se ne uporabljajo za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa