Obvestila

Prispevek v Tednu solidarnosti

Datum objave: 26.10.2021

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/2010) in Uredbo o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu rdečega križa in Tednu solidarnosti (Uradni list RS, št. 28/2018) se v Tednu solidarnosti, tj. od 1. do 8. novembra 2021, zaračunava prispevek v obliki doplačilne e-znamke (znamke v fizični obliki se ne lepijo več na pošiljke).

Prispevek je treba poravnati ob oddaji naslednjih poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu:

 • standardno pismo (brez storitve), 
 • standardno pismo prednostno v notranjem prometu, 
 • navadno pismo (brez storitve), 
 • navadno pismo prednostno v notranjem prometu, 
 • dopisnica (brez storitve), 
 • dopisnica prednostno v notranjem prometu, 
 • tiskovina (brez storitve), 
 • priporočeno pismo (brez storitve), 
 • priporočeno pismo prednostno v notranjem prometu, 
 • vrednostno pismo (brez storitve), 
 • vrednostno pismo prednostno v notranjem prometu, 
 • navadni paket, 
 • paket do 10 kg (brez storitve) ter 
 • pošiljka za slepe in slabovidne.

Prispevek v višini 0,17 EUR v obliki doplačilne e-znamke vam bomo zaračunali po računu (pod šifro in nazivom storitve 808116 – Prispevek TS).


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

 •  
 •  
 •