Prispevek v Tednu Rdečega križa

Datum objave: 28.04.2020

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/2010) in Uredbo o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti (Uradni list RS, št. 28/2018) bo v tednu od 8. do 15. maja 2020 pri pošiljkah obračunan obvezen prispevek v obliki e-doplačilne znamke.

Prispevek je treba poravnati ob oddaji naslednjih poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu, in sicer:

  • standardno pismo (brez storitve),
  • navadno pismo (brez storitve),
  • dopisnica (brez storitve),
  • tiskovina (brez storitve),
  • priporočeno pismo (brez storitve),
  • vrednostno pismo (brez storitve),
  • navadni paket,
  • paket do 10 kg (brez storitve) in
  • pošiljka za slepe in slabovidne.

Prispevek se obračuna v višini 0,17 EUR v obliki e-doplačilne znamke. Pogodbenim strankam bo obračunan na računu pod šifro in nazivom storitve 808120 – Prispevek RK e-doplačilna znamka.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa