Koronavirus

Prilagojeni nekateri postopki izplačil pokojnin

Datum objave: 26.03.2020

Pošta Slovenije upokojence prosi, da v primeru, če to ni nujno potrebno, obiska pošte ne načrtujejo že prvi dan izplačila pokojnin oziroma ne takoj zjutraj.

Pošta Slovenije v razmerah pandemije koronavirusa skuša vseskozi zagotavljati način dela, ki v največji možni meri v prvi vrsti ščiti zaposlene na Pošti Slovenije ter uporabnike storitev. V prizadevanjih za čim bolj varen način izplačila pokojninskih nakaznic upokojencem za mesec marec 2020 je ob pomoči in v dogovoru z Zavodom za pokojninsko zavarovanje Republike Slovenije prilagodila izplačila pokojninskih nakaznic v dostavi oziroma na terenu. Hkrati Pošta Slovenije upokojence, ki se na dan izplačila pokojnin sicer takoj zjutraj oglasijo na pošti, vljudno poziva, da v primeru, če to ni nujno potrebno, obiska pošte ne načrtujejo že prvi dan oziroma ne takoj zjutraj, ampak ga preložijo na prihodnje dni.

Pošta Slovenije je skupaj z Zavodom za pokojninsko zavarovanje Republike Slovenije zaradi pandemije koronavirusa prilagodila postopke izplačila pokojninskih nakaznic, ki jih pismonoše izplačujejo prejemnikom v dostavi na domovih prejemnikov.

Izplačila pokojnin prek pokojninskih nakaznic v dostavi oziroma na terenu bodo v največji meri potekala na ustaljen način, z minimalnimi prilagoditvami zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov. Izplačilo bo potekalo na »brezkontaktni« način na primernem mestu na naslovu prejemnika, o čemer bodo ti prejeli ustne napotke od pismonoše.

Prav tako je prilagodila postopke tudi za primere posameznikov, ki so priklenjeni na posteljo ali so drugače gibalno ovirani do te mere, da ne morejo priti pismonošu naproti, torej prevzeti pokojnine na vhodu v stavbo. Izplačilo pokojnin tem upokojencem bo samo za mesec marec 2020 prilagojeno tako, da bo pismonoša osebi, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, pustil enkratno pooblastilo za dvig pokojninske nakaznice za mesec marec 2020 na pošti.

Oseba, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, se bo lahko z izpolnjenim in podpisanim enkratnim pooblastilom s strani prejemnika pokojnine oglasila na določeni pošti, kjer bo uslužbenec na poštnem okencu izvedel identifikacijo osebe s preveritvijo podatkov v osebnem dokumentu ter nato izplačal pokojnino.

Prilagojeni so tudi postopki izplačila pokojnin varovancem v domovih za ostarele oziroma drugih inštitucijah. Pokojnine bodo za oskrbovance domov izplačane pooblaščenim osebam.

Pošta Slovenije je prebivalce v preteklih dneh že večkrat pozvala, da se poslužujejo uporabe poštnih storitev ali obiščejo pošto le, če je to zares nujno potrebno ter spoštujejo odrejena navodila in protokole za ohranjanje zdravja zaposlenih na okencih, dostavljavcev ter vseh ostalih. Ob tem naj dosledno upoštevajo predpisani režim vstopa v pošte, in sicer v omejenem obsegu. V poštnih prostorih se lahko sočasno nahaja zgolj toliko strank, kolikor je delujočih poštnih okenc.

Pošta Slovenije upokojence, ki prejemajo pokojnine na račune TRR pri bankah, tudi vljudno poziva, da v primeru, če to ni nujno potrebno, obiska pošte na dan izplačila pokojnin ne načrtujejo že prvi dan oziroma ne takoj zjutraj. Na ta način se bo mogoče izogniti situacijam, da bi bili prisiljeni čakati v vrsti pred poštami na vstop, glede na upoštevanje nujne razdalje.

Večina pošt ima prilagojen delovni čas, in sicer so pošte odprte od 9. do 15. ure oziroma nekatere od 9. do 11. ure. Ob sobotah pošte ne poslujejo, prav tako ne poslujeta dežurni pošti.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •