Nova storitev v mednarodnem prometu

Datum: 1.2.2016
Od 1. februarja 2016 je uporabnikom na voljo nova storitev, ki omogoča pošiljanje vsebin oziroma blaga vrednosti med 37 in 100 EUR v priporočenih pisemskih pošiljkah v mednarodnem prometu (blago, pomembni dokumenti, osebni dokumenti ipd.).

​​V primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja pošiljke, pripada uporabniku odškodnina v maksimalnem znesku 100,00 EUR (odvisno od dejanske vrednosti vsebine) + povrnitev zneska poštnine, zmanjšane za zavarovanje. Z novo storitvijo lahko uporabniki pošiljajo omenjene vsebine tudi v države, ki ne sprejemajo vrednostnih pisem oziroma vrednostnih paketov. V priporočenih pismih s storitvijo Zavarovanje vsebine ni dovoljeno pošiljanje gotovine in vrednostnih papirjev – za pošiljanje navedenega je na voljo storitev vrednostno pismo.​