Novice

Posadili drevesa za doprinos družbenih in ekonomskih koristi

Datum objave: 11.11.2021

Skupina za energetsko učinkovitost Pošte Slovenije je na lokacijah logističnih pošt v Murski Soboti, Šentjanžu pri Dravogradu ter na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani posadila drevesa, ki bodo v prihodnosti prinašala poleg ekoloških koristi tudi družbene in ekonomske koristi. S tem simbolnim dejanjem je Pošta Slovenije aktivno pristopila k zeleni pobudi Svetovne poštne zveze (SPZ) – PostEurop Operational Activities Green Initiative, ki že vse od leta 2014 združuje člane SPZ v boju proti podnebnim spremembam in zmanjševanju ogljičnega odtisa. Vsak korak, narejen v tej smeri, vodi k boljšemu jutri.

Drevesa so filter, ki čistijo mestni zrak, proizvajajo kisik in znižujejo raven ogljikovega dioksida. Za številne živali in ptice so dragocen vir hrane ter njihov življenjski prostor in zatočišče. Eno drevo da dovolj kisika za življenje dveh ljudi in zniža temperaturo okoliškega zraka za dve stopinji. Zato si bomo v Pošti Slovenije prizadevali zasaditi drevesa ob vseh naših nepremičninah, kjer bo to možno.

V Skupini Pošta Slovenije si sicer prizadevamo skrbno upravljati svoj okoljski odtis v skladu s Strategijo energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenija do leta 2025, ki je del prizadevanj na področju trajnostnega poslovanja in trajnostnega razvoja. Zavedanje o omejitvi naravnih virov ter ohranjanje okolja, ki je ogroženo zaradi emisij pri uporabi fosilnih goriv, že nekaj časa predstavlja področje, kateremu posvečamo veliko pozornosti.

Zmanjšanje obremenitev okolja s povečanjem energetske učinkovitosti za Pošto Slovenije predstavlja del družbene odgovornosti.

V skladu z zastavljenimi ciliji zmanjševanja negativnih vplivov na okolje smo v letu 2020 v ozračje spustili 11 tisoč ton ogljikovega dioksida, kar je za 7 odstotkov manj kot leta 2017.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •