Objava prostega delovnega mesta Strokovni koordinator

Datum objave: 16.08.2017

​​»Strokovni koordinator«, s šifro 8110 delovnega mesta, (1 delavec/delavka), z naslednjimi zahtevami za zasedbo delovnega mesta:

 

 • univ. dipl. inž. tehnologije prometa, univ. dipl. ekonomist, univ. dipl. pravnik, univ. dipl. organizator – menedžer oz. drugi ustrezni poklici visokošolskega izobraževanja druge stopnje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske, tehnične, logistične, prometne, varnostne in družboslovne usmeritve.

   
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih.

   
 • Izkušnje in kompetence na področju izobraževanja različnih ciljnih oz. interesnih skupin.
 • Izkušnje iz strokovnega sodelovanja (vodenje, svetovanje itd.) pri večjih projektih, ki vključujejo timsko in samostojno delo ter se nanašajo na e-poslovanje, e-rešitve, digitalno transformacijo, sodobne tehnologije itd.
 • Sposobnost analiziranja in ocenjevanja učinkov izvajanja projektov.
 • Splošno ali poglobljeno znanje na področju sodobnih IKT tehnologij oz. s tem povezanih vsebin (npr. omrežni sistemi, mobilni sistemi, operacijski sistemi, odprtokodni sistemi, spletne aplikacije, spletne platforme, IT analitika, oblačne platforme itd.).
 • Izkušnje na področju javnega nastopanja (organizacija in izvedba seminarjev, izobraževanj, delovnih srečanj, predstavitev, konferenc itd.). 
 • Izkušnje in kompetence na področju motiviranja različnih ciljnih skupin.
 • Izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja oz. poslovanja.
 • Poznavanje trga odprtega izobraževanja in kompetence za razvoj inovativnih poslovnih modelov za storitve in produkte odprtega izobraževanja.
 • Izkušnje in kompetence na področju e-učenja, e-izobraževanja in e-komuniciranja (npr. kompetence na področju razvoja modelov priporočanja za online učne materiale).
 • Izkušnje ali kompetence in pripravljenost za sodelovanje z deležniki na področju razvojne in inovativne dejavnosti (npr. sodelovanje in delovanje v startup okolju, sodelovanje z razvojnimi in znanstvenimi inštitucijami, sodelovanje z razvojnimi delovnimi skupinami ipd.).
 • Izkušnje in kompetence za samostojno pripravo raznovrstnih strokovnih vsebin (npr. opisi produktov in rešitev, strokovni članki in prispevki, objave v strokovnih publikacijah itd.).
 • Izkušnje in kompetence za pripravo strokovnih gradiv na področju razvoja produktov in  implementacije inovativnih rešitev.
 • Izkušnje in kompetence v zvezi s pripravo vsebin in dokumentacije za prijavo na domače ali tuje javne razpise (postopki javnega naročanja) in sodelovanje v okviru javno-zasebnih partnerstev
 • Izkušnje in kompetence za izvajanje aktivnosti v zvezi s pridobivanjem finančnih sredstev iz naslova raznovrstnih domačih ali tujih (predvsem EU) finančnih skladov.
 • Izkušnje in kompetence za izvajanje aktivnosti v zvezi s pridobivanjem finančnih sredstev iz naslova raznovrstnih domačih ali tujih (predvsem EU) finančnih skladov.

 

 • Dodatna funkcionalna znanja:
 • Vozniški izpit B kategorije (Z)
 • Obvladovanje tujega jezika na ravni A2 – angleščina (Z)
 • Interni preizkus iz varstva pri delu in požarne varnosti (S)
 • Word - osnovno znanje (Z)
 • Excel - nadaljevalno znanje (Z)
 • Obvladovanje Outlooka (Z)

   
 • Priporočena znanja:
 • Poznavanje organizacije, analize, prenove, poslovanja in upravljanja poslovnih procesov (ST3)

   
 • Psihofizične sposobnosti: verbalna in pisna komunikacija, samoiniciativnost, fleksibilnost, delo v skupini, organizacijske sposobnosti in natančnost.

   
 • Potrdilo o nekaznovanosti.

   

  Delovno razmerje s kandidatom oz. kandidatko bo sklenjeno za nedoločen čas, s poskusnim delom 6-ih mesecev.
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa