Novi delovni časi pošt z oktobrom 2017

Datum objave: 13.09.2017

Z oktobrom 2017 začnejo vejati novi delovni časi nekaterih pošt, kar je posledica prilagoditve delovnih časov pošt spremenjenim določbam Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 14/2017 – Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve), katerega izdajatelj je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki stopijo v veljavo 8. oktobra 2017.

Pošte bodo z novimi delovnimi časi poslovale od ponedeljka, 9. oktobra 2017. Vsi uporabniki poštnih storitev bodo o spremembah obveščeni s sredstvi javnega obveščanja in s pisnim obvestilom na vhodu v pošto. Seznam pošt z novimi delovnimi časi je na voljo tukaj.

Spremembe delovnih časov so predvsem posledica prilagoditve delovnih časov zahtevi splošnega akta, da mora vsaka pošta vsaj enkrat na teden poslovati dve uri po 16. uri, torej do 18. ure. V skladu z navedenim se poštam, ki doslej niso poslovale do 18. ure, delovni čas spreminja tako, da se enkrat na teden podaljšuje do 18. ure ali pa, da se dvakrat na teden podaljšuje do 18. ure ob sočasni ukinitvi sobotnega delovnega časa.

V Pošti Slovenije bomo učinke sprememb delovnih časov spremljali skozi obisk strank v posameznih časovnih oknih in po potrebi izvedli nadaljnje prilagoditve delovnih časov, prav tako pa predlagali spremembe splošnega akta.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa