Koronavirus

Dodatni ukrepi ob širjenju koronavirusa in odvijanje poštnega prometa

Datum objave: 15.03.2020

Pošta Slovenije je sprejela nekatere dodatne ukrepe, ki se nanašajo na odvijanje poštnega prometa v državi. Vsi ukrepi grejo v smeri zaščite in skrbi za zdravje in varnost dostavljavcev in zaposlenih na okencih kot tudi naslovnikov oziroma prebivalcev.

Pri tem Pošta Slovenije, tako kot doslej sledi vsem naloženim in priporočenim ukrepom tako NIJZ kot drugih pristojnih inštitucij. Izdelane in pripravljene ima tudi različne scenarije in protokole ob nadaljnjem širjenju virusa in zbolevanja zaradi okužbe, o čemer bo sproti obveščala zaposlene in javnost.

Pošta Slovenije poziva vse prebivalce, stranke in poslovne partnerje, da obiščejo pošto oz. se poslužujejo uporabe poštnih storitev le, če je to nujno potrebno.

Pošta Slovenije vse stranke poziva, da v skrbi in vzajemni odgovornosti za zdravje zaposlenih in strank dosledno upoštevajo predpisani režim vstopa v pošte, in sicer v omejenem obsegu. Na pošti se lahko sočasno nahaja zgolj toliko strank, kolikor je delujočih poštnih okenc. Ob tem naj stranke upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo. Če bodo vsa okenca zasedena, Pošta Slovenije stranke prosi, da počakajo pred vhodnimi vrati poslovalnice, da pridejo na vrsto. Če bo potrebno, bodo zaposleni na pošti vstop v poslovalnico regulirali z občasnim omejenim spuščanjem strank na pošto.

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, naprej bo način zagotavljanja določenih poštnih storitev prilagojen in nujno ne bo zahteval obiska pošte ali osebnega kontakta z dostavljavcem. Dostavljavci bodo v hišne predalčnike naslovnikov vlagali tudi priporočena pisma.

Za pisma, ki se vročajo po posebnih zakonih (pravdni postopek, kazenski postopek…) in je predpisana osebna vročitev s podpisom naslovnika ali pooblaščene osebe, bodo dostavljavci v hišnih predalčnikih naslovnikov puščali obvestila o možnosti prevzema pisma na pošti.

Največ teh pisem se vroča po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) in Zakonu o pravdnem postopku (ZPP), ki jih lahko pošta skladno z zakonom v primeru, če naslovnik pisma ne prevzame na pošti, po preteku roka za prevzem na pošti vloži v njegov hišni predalčnik brez potrditve prevzema. Vse prebivalce zato pozivamo, da ZUP in ZPP pisem, če to ni nujno potrebno, ne hodijo iskat na pošto, saj jih bodo po poteku roka za prevzem na pošti prejeli v svoj hišni predalčnik.

Pošta Slovenije poziva svoje poslovne stranke, še posebej spletne trgovce, da v smeri minimiziranja osebnih kontaktov pri vročanju pošiljk do nadaljnjega svoje kupce usmerjajo na spletna plačila in se izognejo posebnim storitvam, kot so ODKUPNINA (plačilo po povzetju), AR (povratnica) in POD (podpis naslovnika).

V primeru vročanja paketov bodo stranke pozvane, da se opredelijo do alternativnega vročanja, ki ne vključuje fizičnega kontakta (podpisa) ter pakete prevzamejo na dogovorjenem mestu npr. pri vhodu v stavbo, pred garažo ipd., določene storitve, kot so vnos/odvoz blaga v stanovanje naslovnika ipd., pa se do nadaljnjega ne bodo izvajale.

Pošta Slovenije uporabnikom tudi ponovno svetuje, da za dostavno mesto izberejo eno od alternativnih dostavnih točk in se tako izognejo neposrednemu stiku z dostavljavcem, in sicer dostavo v PS Paketomat (24 lokacij po Sloveniji) ter dostavo na vnaprej dogovorjen prostor (na teraso, pod nadstrešek…). Z aplikacijo Pošte Slovenije Moja dostava – moja izbira lahko tudi v zadnjem trenutku spremenijo lokacijo dostave paketa. Za pošiljanje pošiljk pa lahko uporabniki izberejo tudi spletno aplikacijo PS Pošlji paket.

V Pošti Slovenije v prihodnjih dneh pričakujemo, da bomo morali v določenih primerih prilagoditi delovne čase pošt ali uporabnike preusmeriti na druge pošte ali pa določeno pošto za krajši ali daljši čas tudi zapreti. Vse tovrstne spremembe bodo označene na vhodnih vratih pošt, prav tako pa bodo te in vse druge pomembne informacije vsem državljanom na voljo na spletni strani Pošte Slovenije.

Pošta Slovenije poudarja, da je do umiritve epidemološke situacije v Slovenije, ohranjanje zdravja zaposlenih, strank in vseh ostali ljudi ter obvladovanje tveganj ob pojavu koronavirusa na prvem mestu.

Pošta Slovenije si bo tudi v teh težkih razmerah prizadevala zagotavljati čim bolj nemoteno delovanje poštnega sistema, pri čemer bo vsak nadaljnji ukrep glede prilagoditve organizacije dela, postopkov vročanja ipd. pred uvedbo skrbno pretehtala in jih izvajala zgolj tako dolgo, dokler bodo za to izpolnjeni pogoji.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •