Sporočila za medije

Današnja seja nadzornega sveta Pošte Slovenije

Datum objave: 14.10.2021

Potem ko je nadzorni svet Pošte Slovenije v mesecu septembru za novega člana poslovodstva Pošte Slovenije imenoval dotedanjega direktorja organizacijskih enot kontroling ter finance in računovodstvo na Pošti Slovenije Sebastijana Gostenčnika, je na današnji seji mesto člana poslovodstva Pošte Slovenije zapolnil še z imenovanjem enega člana oziroma članice, ki prav tako prihaja iz Pošte Slovenije. Nova članica poslovodstva za mandatno obdobje petih let bo tako mag. Karmen Lebe Grajf, sedanja pomočnica poslovodstva Pošte Slovenije. Mandat članice poslovodstva bo nastopila 18. 10. 2021. Poslovodstvo družbe tako sestavljajo trije člani, pri čemer delo poslovodstva vodi in usklajuje začasni generalni direktor Tomaž Kokot.

Karmen Lebe Grajf, ki opravlja funkcijo pomočnice poslovodstva Pošte Slovenije, je po izobrazbi magistrica ekonomskih ved. Ima 30 let izkušenj v poštnem sektorju, večinoma na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v Pošti Slovenije. Predvsem na področju organizacije dela in tehnologije poštnega prometa v Pošti Slovenije, upravljanja procesov ter regulacije poštnega sektorja, v zadnjih letih tudi s področja socialnega dialoga. Nekaj časa je bila zaposlena tudi na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS kot vodja sektorja za regulacijo cen in trga. Kot članica poslovodstva bo zadolžena za področje logistike, nabave in nepremičnin ter proces integracije Pošte Slovenije in Intereurope.

Nadzorni svet je ocenil, da v dani situaciji, ko so pred Skupino Pošta Slovenije ključni izzivi na področju strateških razvojnih projektov, imenuje za članico poslovodstva kompetentno osebo, ki poleg izpolnjevanja splošnih pogojev dobro pozna delovanje družbe, ki nadaljuje transformacijo v mednarodno poštno-logistično podjetje. Z imenovanjem se zasleduje tudi cilje nasledstva ključnih kadrov v družbi, kar je pomemben segment za uspešno vodenje in poslovanje strateških naložb države.

Skupina Pošta Slovenije v skladu s strateškim razvojnim programom poslovanje razvija v okviru petih strateških stebrov: logistične storitve, paketi, pisma (z direktno pošto), IT-rešitve in prodaja na mreži. Že sedaj več kot polovico poslovnih prihodkov ustvari iz naslova paketnih in logističnih storitev, pisma zaenkrat ostajajo pomemben steber poslovanja, čeprav je nadaljnje zmanjševanje števila pisemskih storitev zaradi e-substitucije in spremenjenih navad uporabnikov neizbežno. Ključni za doseganje rasti bodo še naprej prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo pisemske in IT storitve ter storitve na mreži.

Skupina Pošta Slovenije bo v obdobju do 2025 za izboljšave oz. transformacijo poslovanja, ki jo je epidemija covida-19 le še pospešila, vsako leto namenila med 45 in 55 mio. EUR investicij. Ključni projekti so usmerjeni v širjenje prostorskih in transportnih kapacitet za paketno-logistično dejavnost (povečanje površin poštnih-logističnih centrov in pretovornih ter nekaterih dostavnih pošt in povečenje voznega parka), informatizacijo poslovanja logističnim procesom, avtomatizacijo (naprave za usmerjanje pošiljk, nadgradnja/posodobitev pisemskih usmerjevalnikov, nadgradnja paketnih usmerjevalnikov) ter digitalizacijo, kar bo izboljšalo uporabniško izkušnjo strank.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •