Skupina Pošta Slovenije je zanesljiva vez pri pretoku blaga in informacij. Zanesljivo, kakovostno in odgovorno zagotavlja izvajanje univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

V vse bolj spremenljivem okolju je hkrati tudi:

  • vodilni ponudnik paketnih storitev v Sloveniji,
  • vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in v jugovzhodni Evropi in
  • ponudnik IT-storitev.

Po kakovosti prenosa pošiljk v samem vrhu evropskih držav.

Na področju prenosa pisemskih pošiljk Pošta Slovenije dosega visoko postavljene standarde kakovosti. V kratkem času  prenese velike količine pisemskih in paketnih pošiljk, paketov večjih dimenzij, palet in blaga do različnih strank na območju celotne Slovenije.

Za zanesljiv in nemoten pretok blaga in poštnih pošiljk v Pošti Slovenije skrbi nekaj več kot 200 voznikov, ki v enem dnevu prevozijo kar 135.000 kilometrov.

Vsa vozila Skupine Pošta Slovenije v enem dnevu prevozijo več kot milijon kilometrov po Sloveniji in v tujini.

Sedem različnih načinov dostave na skoraj 1.200 prevzemnih mestih.

Za prevzem oz. oddajo poštnih pošiljk lahko stranke izberejo:

479 kontaktnih točk
24 PS Paketomatov 
Več kot 400 paketnikov Direct4me
210 bencinskih servisov Petrol in 46 bencinskih servisov Mol


Stranke lahko uporabijo tudi storitev Moja dostava – moja izbira, ki omogoča, da naslov in način dostave spremenijo tudi takrat, ko je paket že na poti k njim, na voljo pa jim je tudi spletna aplikacija PS Pošlji paket, s pomočjo katere lahko pošiljko za pošiljanje pripravijo doma in jo nato oddajo v prenos na najbližji poštni poslovalnici ali v PS Paketomat.

Z dostavo paketnih pošiljk je v letošnjem letu glede na opravljeno raziskavo zadovoljnih več kot 97 odstotkov uporabnikov.

Trajnostno. Odgovorno do prihodnosti.

Pošta Slovenije

Prenos poštnih pošiljk je dejavnost, ki je neločljivo povezana s prometom. Del voznega parka Pošte Slovenije so zato tudi do okolja prijazna vozila.
Trenutno je delež e-vozil 12-odstoten, do leta 2025 pa je predvideno, da bo kar 46-odstotkov vozil na električni pogon.

Na več objektih so bili zamenjani potratni sistemi ogrevanja s toplotnimi črpalkami, stare klimatske naprave so nadomestile nove, energetsko učinkovite, posodobljena je tudi razsvetljava – prehod na LED-tehnologijo.Družbeno. Odgovorno do ljudi.

Družbeno. Odgovorno do ljudi.

 

Poštne in logistične storitve so od nekdaj pomemben del kakovosti življenja ljudi. Z odgovornim zaznavanjem sprememb in potreb v družbi ter z razvojem novih storitev se ta kakovost še izboljšuje.

Skupina Pošta Slovenije sodeluje pri številnih humanitarnih, kulturnih, športnih in drugih projektih, obenem pa družbeno odgovornost do okolja uresničuje tudi s podporo številnim državnim in lokalnim društvom ter organizacijam. Veliko pozornosti se namenja otrokom, starejšim in najšibkejšim v družbi.