Novi, delovni čas, potše
Poštne storitve
Denarne storitve
E-storitve
Znamke
Oglaševanje
Trgovina, telegrami in igre na srečo
O Pošti Slovenije

V aplikaciji Sledenje pošiljk lahko sledite vsem knjiženim pošiljkam, razen pošiljkam hitre pošte v tujino – UPS pošiljkam, katerim lahko sledite preko aplikacije Sledenje hitri pošti v tujino – UPS pošiljke. Pri pošiljkah, ki se posredujejo v mednarodni promet, lahko veljajo določene omejitve pri sledenju pošiljk, ki so odvisne od tujih poštnih operaterjev.
Za iskanje podatkov za pošiljke, ki so sprejete v Sloveniji, se vnese 13 mestna sprejemna številka (primer sprejemne številke: RA000449995SI, CA000459998SI, itd.).

Za informacije o pošiljkah pokličite na telefonsko številko 080 14 00 oziroma pišite na elektronski naslov sledenje.posiljk@posta.si.

 

Sledenje pošiljk
Za podatke o vročitvi kliknite na povezavo »Track by Reference«, vpišite sprejemno številko pošiljke v polje »Shipment Reference«, izberite časovni okvir odpreme in pritisnite »Track«. Za podrobnejše informacije pokličite kontaktni center na 080 14 00.
Sledenje hitri pošti v tujino UPS pošiljke

Novi delovni časi pošt

V Pošti Slovenije smo v obdobju do 1. julija 2012 po vsej Sloveniji spremenili delovne čase pošt.

Delovne čase večine od skupno 556 pošt smo spremenili zaradi boljše prilagoditve svojih zmogljivosti potrebam strank. S spremembami smo uredili in poenotili danes še vedno zelo različne in neenotne delovne čase pošt po Sloveniji.

 

Sprememb smo se v Pošti Slovenije lotili na način, da smo v največji možni meri ohranili dostopnost poštnega omrežja oziroma jo v določeni meri celo izboljšali, na primer s popoldanskim delom manjših pošt ter večjim številom odprtih okenc za uporabnike.

 

Pri določanju novih delovnih časov pošt so bile upoštevane organizacijske zmožnosti, ekonomski vidik poslovanja posamezne pošte ter delovnopravna zakonodaja in zakonodaja, ki določa opravljanje poštnih storitev v Sloveniji. Novi delovni časi so določeni v urah, ki uporabnikom poštnih storitev praviloma najbolj ustrezajo, saj bodo pošte odprte v času, ko je obisk strank največji.

 

Z novo ureditvijo največje pošte še vedno poslujejo z neprekinjenim delovnim časom za stranke, večina ostalih pošt pa je prešla na deljen delovni čas. Pošte praviloma poslujejo ob sobotah, hkrati pa je na nekaterih poštah odprtih več poštnih okenc, s čimer se je povečala dostopnost storitev uporabnikom.

 

V Pošti Slovenije smo spremembe delovnih časov pošt izvedli v dveh sklopih, in sicer manjši del sprememb s 1. majem 2012 (začetek izvajanja sprememb 3. maja 2012), večji del sprememb pa s 1. julijem 2012 (začetek izvajanja sprememb 2. julija 2012). 

 

Spremembe delovnih časov pošt so objavljene v priloženih tabelah.